Otwarty konkurs w 7 PR

Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego:

  • FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w Participant Portal pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7#wlp_call_FP7