FP7 Monitoring Reports

Komisja Europejska opublikowała 6. raport dotyczący monitoringu 7 Programu Ramowego UE. Aktualne sprawozdanie dotyczy realizacji 7 PR w 2012 roku, prezentuje także analizę porównawczą Programu Ramowego w latach 2007-2012. 

Opracowanie dostępne jest na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring

 

"Sixth FP7 Monitoring Report. Monitoring Report 2012 (7 August 2013)" - dokument pdf.

"Annex B - Participation Paterns" - plik xls.