EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
Irlandia – program stypendialny DevelopMed (MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie w obszarze onkologii precyzyjnej; termin: 30 listopada 2021https://www.ucd.ie/developmed/aboutdevelopmed/
 
- Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie współpracy międzynarodowej lub mobilności naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze; termin: 30 listopada 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-nabor-wnioskow-w-ramach-drugiej-rundy-2021-otwarty
 
USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE; Fulbright Visiting Scholar Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE; termin: 1 grudnia 2021https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
 
- Dowolny krajNAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1; nabór ciągły do 10 grudnia 2024; https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
 
Konkursy NCN: Preludium Bis na projekty badawcze realizowane przez doktorantów, Opus na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, Sonata na projekty badawcze realizowane przez osoby po doktoracie; termin: 15 grudnia 2021https://www.ncn.gov.pl/
 
- Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentów; termin: 20 grudnia 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2022-23-otwarty
 
- Europa – Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 2-7 lat po doktoracie; termin: 13 stycznia 2022https://erc.europa.eu/node/1343
 
- Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; termin: 15 stycznia 2022https://www.bfny.org/en/home
 
- Holandia, Włochy - bezpłatny dostęp do laboratoriów EMMA i ELSA Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC); termin: 16 stycznia i 1 lutego 2022https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
 
- Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne; termin: 31 stycznia 2022https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
 
- Nagroda im. A. Rojszczaka - przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym doktorom do 5 lat po doktoracie; termin: 31 stycznia 2022http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 
- USA – Program BioLAB 2022-23 – roczny staż w czterech amerykańskich instytucjach naukowych dla studentów/doktorantów nauk biologicznych/medycznych z pasją do badań naukowych; termin: 1 lutego 2022https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546548293758-ff4dbbc9-ec25
 
 
 
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie; https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-and-scholarships
 
- Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie oraz Core Facility Fellowships – stypendia na wymianę i szkolenie specjalistów zajmujących się aparaturą badawczą; termin: aplikacje przyjmowane przez cały rok;
 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.fapesp.br/en/6659
 
 
Stypendia na przyjazd do Polski:
 
- Program NAWA „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”; termin: 30 listopada 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-bialorusia-solidarni-z-naukowcami-nabor-wnioskow-otwarty
 
- NCN - POLONEZ Bis – 2-letnie stypendia przyjazdowe dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym doświadczeniem badawczym z dowolnej
dziedziny i kraju na świecie; termin: 15 grudnia 2021https://polonezbis.eu/pl/
 
 
Dodatkowe linki:
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland