EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny ; terminy: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego rokuhttps://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
 
- Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie; termin: 28 lutego 2022https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/
 
Szwajcaria (CERN) – Junior Fellowship Programme - stypendia dla absolwentów (licencjat/magister) oraz doktorantów; termin: 1 marca 2022https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999775259053-junior-fellowship-programme?trid=3320305b-0f5f-4245-a3a4-e2e46bc46590
 
- Szwajcaria (CERN) – Senior Applied Fellowship Programme - stypendia dla absolwentów studiów magisterskich oraz osób po doktoracie z doświadczeniem między 4 a 10 lat; termin: 1 marca 2022https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/8201ee2d-4edb-4054-95a7-bab7df82684e-senior-applied-fellowship-programme
 
- Szwajcaria (CERN) – Senior Research Fellowship Programme: Theoretical & Experimental Physics, stypendia dla osób po doktoracie z doświadczeniem między 4 a 10 lat; termin: 1 marca 2022https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/96d9f20d-068f-42c1-b766-e815fa21514c-senior-research-fellowship-programme-theoretical-experimental-physics
 
Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – Visegrad Scholarship Program - stypendia dla studentów i naukowców z każdej dyscypliny nauki; termin: 15 marca 2022https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=about
 
- Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.; termin: 15 marca 2022https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
 
- Europa – Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 7-12 lat po doktoracie; termin: 17 marca 2022https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
 
- Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; termin: 15 kwietnia 2022; https://www.bfny.org/en/home
 
Słowacja - National Scholarship Programme dla studentów i naukowców różnych dziedzin; termin: 30 kwietnia 2022https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe
 
- Europa – ERCIM / Alain Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2022https://fellowship.ercim.eu/information
 
Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1; nabór ciągły do 10 grudnia 2025https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie
 
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie; https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-and-scholarships
 
- Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie oraz Core Facility Fellowships – stypendia na wymianę i szkolenie specjalistów zajmujących się aparaturą badawczą; termin: aplikacje przyjmowane przez cały rok;
 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.fapesp.br/en/6659
 
 
Dodatkowe linki:
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland