EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
Polska - Nagrody naukowe POLITYKI dla doktorantów i pracowników jednostek naukowych; termin: 14 czerwca 2020https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe
 
Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po doktoracie; termin: 15 czerwca 2020http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
 
Konkursy NCN: Opus dla naukowców na każdym etapie kariery; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19Preludium dla naukowców nieposiadających stopnia doktora; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19; termin: 16 czerwca 2020
 
Dowolny kraj – NAWA, stypendia zagraniczne im. Bekkera dla osób po doktoracie; termin: 18 czerwca 2020https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
 
Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych; termin: 30 czerwca 2020https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
 
- Japonia - 2021 Research Fellowship Program dla naukowcow po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne; termin: 30 czerwca 2020http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
 
- NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe; termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy; https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
 
- Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka; termin: 30 czerwca 2020https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka
 
ŁotwaPost-doctoral Research Aid na granty i inne działania realizowane w instytucjach naukowych lub przedsiębiorstwach; termin: 20 lipca 2020http://viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/
 
- ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat, w każdej dziedzinie naukowej; termin: 26 sierpnia 2020https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
 
Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów szkół wyższych w Środkowej i Wschodniej Europie; termin: 5 września 2020
 
Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej; termin: 9 września 2020https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
 
Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie z dowolnej dziedziny; termin: 15 września 2020https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
 
Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics; dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2020https://fellowship.ercim.eu/information
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
 
- Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation; krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
 
- Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.fapesp.br/en/6659
 
 
Stypendia przyjazdowe 
 
NCN konkurs Pols na projekty badawcze dla zagranicznych i polskich naukowców po doktoracie, którzy przebywają za granicą przez min. 24 miesiące; termin: 16 czerwcahttps://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
 
Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej, z dowolnego kraju świata i
każdej dziedziny badań; termin: 9 września 2020
 
 
 
Dodatkowe linki:
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

Prosimy zapoznać się także z listą programów stypendialnych dofinansowanych w ramach akcji COFUND (7 PR, H2020), która znajduje się na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland