EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
- USA - stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
 
- Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018; http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
 
- Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018; https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/becas/becas-para-posgrado/info_extranjeros-ingles.pdf?sfvrsn=2
 
- Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
 
- Granty NCN – M-ERA.Net 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017; https://ncn.gov.pl
 
Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i pracownicy jednostek naukowych; termin: 17 czerwca 2018; https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,rusza-18-edycja-nagrod-naukowych-polityki-zapraszamy-do-udzialu.read
 
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018; https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab
 
Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 30 czerwca 2018; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
 
- Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018; https://www.wum.edu.pl/ogloszenia/2018-03-27-granty-naukowe-fundacji-nutricia-2018
 
- Różne kraje – granty National Geographic; termin: 10 lipca 2018; http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply
 
- Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2018; http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Dowolny kraj stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships
 
- Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation ("long term"): 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rokhttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 
 
- Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 miesięcy przed planowaną wizytąwww.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
 
- Niemcy – stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta dla naukowców po doktoracie; https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
 
Indie - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; ciągły termin przyjmowania wnioskówhttp://www.tecoproject.eu/index.php/project-submission
 
- Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed planowanym wyjazdemhttp://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

Prosimy zapoznać się także z listą programów stypendialnych dofinansowanych w ramach akcji COFUND (7 PR, H2020), która znajduje się na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland