EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
- Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców; stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich; terminy: zależne od danego programuhttps://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/
 
Szwajcaria – RESPONSE Doctoral Programme z grantu Marii Skłodowskiej-Curie(Horyzont 2020), badania nad roślinami, żywnością oraz energią; termin: 1 grudnia 2020https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
 
USAFulbright Schuman Program – granty na badania (przed-) doktorskie, tematyka dotycząca Europy, Unii Europejskieji/lub stosunków USA-UE oraz Fulbright Visiting Scholar Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE; termin: 1 grudnia 2020; 
 
- Granty NCN: Opus20+LAP, Preludium Bis, Sonata; termin: 15 grudnia 2020
 
Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze; termin: 21 grudnia 2020 lub do wyczerpania budżetuhttps://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
 
 
- Włochy – bezpłatny dostęp do Laboratorium Nanobiotechnologii we Wspólnym Centrum Badawczym KE w Isprze; termin: 8 stycznia 2021https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech
 
- Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBOdla specjalistów medycyny układu oddechowego i biologii molekularnej; termin: 14 stycznia 2021https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html#about
 
- Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; termin: 15 stycznia 2021https://www.bfny.org/en/apply
 
- Szwecja – stypendia International post-doc 2021, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare; termin: 28 stycznia 2021https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2021/
 
Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne; termin: 31 stycznia 2021https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
 
Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny; termin: 1 lutego 2021https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
 
- Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem mgr w dowolnej dziedzinie nauki; termin: 15 lutego 2021https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
 
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-and-scholarships
 
- Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation; krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop, jednak nie będą akceptowane aplikacje przed 1 lipca 2020http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
 
- Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku - drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia; https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.fapesp.br/en/6659
 
 
Dodatkowe linki:
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland