EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
Wlk. Brytania - Newton International Fellowships – dla osób po doktoracie, nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne, Termin: 16 czerwca 2021https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/newton-international-fellowships/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall%20%7C%20newton-international%20%7C%20%20%7C%20Funding&utm_content=Funding&utm_term=20210506
 
NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych; termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundyhttps://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5
 
Włochy (Ca’ Foscari University of Venice) – stypendia MSCA COFUND dla naukowców po doktoracie; termin: 30 czerwca 2021https://www.unive.it/pag/40610/
 
Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne; termin: 30 czerwca 2021http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
 
- Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka; termin: 30 czerwca 2021https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka
 
Portugalia – program NAWA finansujący bilateralną mobilność naukowców realizujących wspólne projekty pomiędzy Polską a Portugalią, Termin: 16 lipca 2021, https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
 
- Europa – ERC Advanced Grant – badacze każdej dziedziny ze znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich 10 latach, Termin: 31 sierpnia 2021, https://www.kpk.gov.pl/erc-advanced-grant-2021-otwarty-konkurs
 
Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships; termin: 1 września 2021https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-fellowships.html
 
- Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska, Termin: 5 września 2021, https://www.dbu.de/2611.html
 
- Kanada – Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin, Termin: 22 września 2021, https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html
 
- Włochy (EUI) – stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego Fernand Braudel Senior Fellowships dla badaczy o międzynarodowej renomie, Termin: 30 września 2021, https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships&subpage=informationForApplicants
 
- Wybrany kraj - NCN konkurs Miniatura na realizację pojedynczego działania służącego przygotowaniu projektu badawczego np.: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu konsultacyjnego, Termin: 30 września 2021, https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
 
- Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie, Termin: 30 września 2021, https://fellowship.ercim.eu/information
 
- Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny, Termin: 1 października 2021, https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
 
- Dowolny krajNAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1; nabór ciągły do 10 grudnia 2024; https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
 
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
- Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/promotional-awards-and-scholarships
 
- Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation; krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop, jednak nie będą akceptowane aplikacje przed 1 lipca 2020http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
 
- Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku - drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia; https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie; termin: aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.fapesp.br/en/6659
 
 
Stypendia na przyjazd do Polski:
 
- Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND) na 2-letnie pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dla naukowców z całego świata w dowolnej dziedzinie nauki; termin: 30 czerwca 2021https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933
 
- NAWA – Polskie Powroty – umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom po doktoracie powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych, Termin: 29 lipca 2021, https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
 
Dodatkowe linki:
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland