EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

 
Sieć Euraxess Services Centres in Poland przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców:
 
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka (Klub Stypendystów FNP); przyznawana młodym doktorom; termin: 31 stycznia 2018; http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 
- Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; termin: 1 lutego 2018; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
 
USA – staż dla studentów/doktorantów nauk biologicznych; termin: 1 lutego 2018; http://www.fulbright.edu.pl/biolab/
 
- Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; termin: 8 lutego 2018; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
 
- Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 15 lutego 2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
 
- Programy FNP: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY dla osób po doktoracie – termin: 5 marca 2018.
 
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 15 marca 2018http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów i po doktoracie; termin: 15 marca 2018; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja
 
- Konkursy NCN: Sonatina, Uwertura, Etiuda, Tango – termin: 15 marca 2018; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
 
Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 2018; http://ist.ac.at/research/postdoctoral-research/istplus
 
Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2018; http://www.nexus.it/lemmermann
 
- Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 20 marca 2018; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
 
 
 
Programy z naborem otwartym przez cały rok:
 
Dowolny kraj stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships
 
Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation ("short term") – krótkie 3-miesięczne stypendia; należy aplikować 3 msc. przed planowanym wyjazdemhttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
 
- Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation ("long term"): 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rokhttp://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 
 
Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 miesięcy przed planowaną wizytąwww.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
 
- Niemcy – stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta dla naukowców po doktoracie; https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
 
Indie - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; ciągły termin przyjmowania wnioskówhttp://www.tecoproject.eu/index.php/project-submission
 
- Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 
USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed planowanym wyjazdemhttp://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
 

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

Prosimy zapoznać się także z listą programów stypendialnych dofinansowanych w ramach akcji COFUND (7 PR, H2020), która znajduje się na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: https://www.euraxess.pl/poland/contact-us

 Źródło informacji: EURAXESS Poland