Top 500 Innovators

Top 500 Innovators jest programem o charakterze stażowo-szkoleniowym. Do programu mogą przystąpić pracownicy naukoi, badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, a także pracownicy centrów transferu technologii.

W ramach programu uczestnicy przebywają przez 9 tygodni w najlepszych światowych uczelniach, z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

 

Szczegółowe informacje o programie: http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/