Logo HR dla MIBMK

Komisja Europejska przyznała logo "HR Excellence in Research" dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Logo HR jest przyznawane przez KE instytucjom europejskim, które w swojej działalności kierują się zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Realizacja zasad zgodnie z ww. dokumentami KE zapewnia odpowiednie warunki pracy i rekrutacji dla naukowców. 

 

Karta i Kodeks ("The European Charter and Code for Researchers") dostępne są na stronie EURAXESS Rights: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

Informacja na stronie MIBMK: http://www.iimcb.gov.pl/hr-excellence-in-research.html