Poszukiwani eksperci programu Horyzont 2020

Komisja Europejska rozpoczęła nabór zgłoszeń dla osoób zainteresowanych wsparciem realizacji nowego programu ramowego UE - HORIZON 2020. 

 

Poszukiwani są międzynarodowi specjaliści reprezentujący różne branże jak również różne dziedziny nauki. Osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, mogą zostać powołane przez Komisję Europejską do oceny wniosków projektowych, oceny realizacji samego programu jak również polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE.

Rejestracja ekspertów ma charakter otwarty, tj. trwać będzie przez cały czas realizacji programu i prowadzona jest za pośrednictwem Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts). Tam również można zaktualizować zgłoszenie zarejestrowane wcześniej, tj. w trakcie trwania 7 Programu Ramowego.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod tym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113 a także u pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego w Lublinie.

 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego już dziś!