Ogłoszono pierwsze konkursy w Horyzoncie 2020

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków projektowych w nowym programie ramowym UE - Horyzont 2020.

Z tematyką konkursów można zapoznaćsię w insternecie za pośrednictwem Participant Portal. Serwis wraz z pojawieniem się programu Horyzont 2020 doczekał się nowej szaty graficznej. Inny jest również adres pod którym został udostępniony: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Lista konkursów znajduje się w części: "Funding opportunities" > "Horizon 2020" > "Calls".