Horyzont 2020 - nowy serwis KE

Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis internetowy poświęcony w całości programowi Horyzont 2020. 

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/