Zapraszamy na konferencję poświęconą badaniom biomedycznym

Osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy na badania biomedyczne zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji połączonej z warsztatami, która odbędzie się 17 stycznia br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja adresowana jest do naukowców, przedstawicieli MŚP, organizacji non profit, agencji rządowych a także innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych. Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA).

Tematyka konferencji poświęcona będzie sposobom aplikowania o środki, tworzeniu międzynarodowych partnerstw i realizacji badań biomedycznych w ramach Innovative Medicine Initiative (IMI) – największego projektu badawczego powstałego w obszarze biomedycznym przy wsparciu 7 Programu Ramowego. Inicjatywa ta działa na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego między Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo pod adresem internetowym: http://tnij.org/8i4cmnn