Regionalna inauguracja programu Horyzont 2020

W imieniu organizatora, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej nowemu programowi ds. badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020.

 

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta wybranych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, dzięki którym można pozyskać europejskie granty na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań czy też finansowanie stypendiów naukowych. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych regionu lubelskiego zainteresowanych tą tematyką.

 

Konferencja odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2014 r. o godz. 9:00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym (ACK UMCS), przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie.

 

Program konferencji:
 
9:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki,
 
9:15 Lekcja z 7 PR a H2020 – dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego,
 
10:30 Formalne aspekty uczestnictwa w H2020 – mgr Michał Marszałowicz, RPK Lublin
 
10:45 Oferta stypendialna H2020 – mgr inż. Justyna Szady, RPK Lublin
 
11:00 Przerwa 
 
11:30 – 13:30 Blok prezentacji ekspertów KPK (ICT, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania; Bezpieczna, czysta i wydajna energia; Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan; Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka; Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców.)
 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

W tym celu prosimy kontaktować się z panią Anną Kotulą z UMCS

tel.: 81 537 54 58

e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

"Program Horyzont 2020 - konferencja" na stronie UMCS: http://umcs.pl/pl/aktualnosci,36,program-horyzont-2020-konferencja,7981.chtm