The International Post doc Fellowship Programme in Plant Sciences

Międzynarodowy program stypendialny dla naukowców w obszarze "plant sciences", dofiansowany w ramach działania Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND).

Stypendia dla naukowców doświadczonych tzw. experienced researchers - osób po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem badawczym. Lista instytucji, w których można realizować stypendium znajduje się na stronie: http://www.plantfellows.ch/

 

Termin składania aplikacji: 31 marca 2014 r. 

 

Stypendia przyznawane na okres od 12 do 18 miesięcy. Szczegółowe informacje o programie stypendialnym, dokumentacja znajdują się na stronie: http://www.plantfellows.ch/