EURAXESS Bus Roadshow

W marcu bus EURAXESS przyjeżdża do trzech miast w Polsce: 14 marca do Poznania, 17 marca do Warszawy, a 18 marca do Wrocławia. EURAXESS Bus Roadshow to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji oraz europejską sieć EURAXESS - inicjatywę Komisji Europejskiej i państw należących do programu ramowego w zakresie badań i innowacji. Inicjatywa ta wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

 

Celem wydarzenie jest promowanie kariery naukowej i rozwoju kapitału intelektualnego w Europie oraz europejskiej sieci i portalu EURAXESS jako narzędzia wspomagającego karierę oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.

 

Motto przewodnie: "Mobilise your research career".

 

Wydarzenie skierowane jest do początkujących naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych karierą naukową.

 

Więcej szczegółowych informacji o wydarzeniu 17 marca w Warszawie pojawi się już wkrótce na stronie EURAXESS Poland: http://www.euraxess.pl/index.php/nowoci/371-kariera-naukowa-sprawd-co-oferuje-euraxess

 

Źródło informacji: EURAXESS Poland