HORYZONT 2020

 

HORYZONT 2020 – PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

 

Dokumentem powołującym do życia program HORYZONT 2020 jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020).

 

Następca 7 Programu Ramowego otrzymał nazwę wskazującą na mocne powiązanie ze strategią „Europa 2020”. Nowy program ramowy realizowany jest w latach 2014-2020 koncentrować się ma na trzech celach:

  • utworzenie doskonałej bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność Unii Europejskiej do osiągania światowej klasy wybitnych osiągnięć naukowych;
  • promowanie wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, w tym MŚP;
  • stawianie czoła wyzwaniom społecznym, aby zareagować bezpośrednio na wyzwania określone w strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl od badań po rynek.

 

Realizacja tych celów będzie możliwa dzięki działaniom przypisanym do trzech głównych priorytetów: „Doskonała baza naukowa”, „Wiodąca pozycja w przemyśle” oraz „Wyzwania społeczne”. Są to tzw. filary programu HORYZONT 2020, w ramach których finansowana będzie zdecydowana większość projektów. Komisja przeznaczy na nie ponad 70 mld euro.