Horyzont 2020

 

W programie Horyzont 2020 znajduje się wiele działań, z których korzystać mogą beneficjenci biznesowi, tj.: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa (przemysł), oraz instytucje otoczenia biznesu.

 

Oferty dla ww. podmiotów można znaleźć w programach pracy dla wielu obszarów tematycznych programu H2020. Znajdują się wśród nich:

  • działania Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC)
  • innowacje w MŚP (InnoSup)
  • instrumenty finansowe (InnoFin)
  • dostęp do infrastruktur badawczych (InfraIA)
  • niektóre działania badawczo-szkoleniowe Marie Curie-Skłodowskiej (MSCA)

 

Oczywiście, przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu są ważnymi uczestnikami projektów badawczo innowacyjnych i innowacyjnych, a także działań koordynujących i wspierających ze wszystkich osi priorytetowych programu.

 

  MŚP Przemysł Instytucje otoczenia biznesu
EIC Accelerator v x x
EIC Pathfinder v v v
Fast Track to Innovation v v v
EIC Prizes v x v
InnoSup v v v
MSCA v v v
InnoFin x x v
InfraIA v v x
RIA/IA/CSA v v v