Horyzont 2020

Lepsze i bardziej kompleksowe wsparcie dla MŚP angażujących się w przedsięwzięcia o charakterze badawczym i innowacyjnym:

Program Horyzont 2020 wyrósł na koncepcji leżącej u podstaw 7 Programu Ramowego (7 PR), aspektach innowacyjnych Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz wkładzie Unii Europejskiej w rozwój Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT).

Program został pomyślany jako instrument wspierający innowacyjne rozwiązania prowadzące do przezwyciężenia istniejących problemów społecznych. Ma przyczynić się do wypełnienia luki między badaniami naukowymi a rynkiem. 

Struktura programu składa się z 3 podstawowych priorytetów:

  • Excellent Science,
  • Industrial Leadership, 
  • Societal Challenges.

MŚP powinny upatrywać dla siebie szans w priorytetach „Industrial Leadership” (z zagadnieniami dotyczącymi „Leadership in Enabling and Industrial Technologies”) oraz „Societal challenges”.

Twórcy programu starali się wyjść na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców dlatego w H2020 odnaleźć można znaczące uproszczenia proceduralne, jednolity zestaw reguł a także zupełną nowość - specjalny Instrument MŚP. Ma on na celu wypełnienie luki w finansowaniu na wczesnym etapie, finansowaniu badań wysokiego ryzyka i innowacji przez MŚP, a także stymulowanie przełomowych innowacji.