Działania Marii Skłodowskiej-Curie w H2020

W ramach programu Horyzont 2020, w priorytecie "Doskonała baza naukowa" Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej-Curie w konkursie: MS-C Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - projekty wspierające międzynarodową i międzysektorową współpracę poprzez wymianę pracowników (naukowych, administracyjnych, kadry zarządzającej, specjalistów ds. badań i innowacji).

Projekt może złożyć konsorcjum międzynarodowe: 3 instytucje z 3 różnych krajów (minimalnie dwa kraje członkowskie UE/stowarzyszone z programem H2020). Projekt opiera się na oddelegowaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy: wymiana międzysektorowa (sektor akademicki i pozaakademicki) oraz międzynarodowa (wymiana między krajami UE/stowarzyszonymi a krajami trzecimi).

 

Wnioski można składać do dnia 24 kwietnia 2014 r., godz. 17:00.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html