IPR Helpdesk

Europejski serwis IPR Helpdesk opracował nową broszurę informacyjną na temat własności intelektualnej dla projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

Broszura: "How to manage IP in H2020 at the grant preparation stage" znajduje się na stronie serwisku IPR Helpdesk: http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage

 

Broszura w wersji pdf: "How to manage IP in H2020 at the grant preparation stage".