Udział Polski w 7 Programie Ramowym UE

W serwisie internetowym Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie ukazała się najnowsza publikacja dotycząca udziału Polski w 7 PR UE. Publikacja zawiera podsumowanie udziału Polski po 478 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych od rozpoczęcia programu w 2007 r. do dnia 21 lutego 2014 r.

 

Raport: "Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE" Andrzej Siemaszko, Andrzej J. Galik znajduje się na stronie KPK:

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/Analiza_udzialu_PL_w_7PR-kwiecien_20141.pdf