Konsultacje programu pracy 2016-2017

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad programem pracy 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” programu Horyzont 2020. Osoby zainteresowane zakresem tematycznym przyszłych konkursów mogą wesprzeć te prace poprzez udział w konsultacjach społecznych. Więcej informacji Komisja publikuje pod niniejszym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5