Granty na granty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wayższego opublikowało informację o naborze wniosków do programu "Granty na granty - wsparcie polskich koorynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

 

Celem programu "Granty na granty" jest wsparcie jednostek z Polski, które będę pełniły rolę koordynatora w planowanym projekcie międzynarodowym. Warunkiem koniecznym jest stworzenie międzynarodowego konsorcjum. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z MNSW na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego w odpowiedzi na zaproszenie konkursowe.

Program "Granty na granty" dotyczy udziału polskich jednostek naukowych (pełniących rolę koordynatora) w następujących programach badawczych UE:

- Horyzont 2020,

- Fundusz Badawczy Węgla i Stali,

- Euratom.

 

Szczegółowe informacje o programie oraz dokumentacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

TAGI: MNiSW