Akademia ETNA Plus - szkolenie dla koordynatorów i uczestników projektów Transport w programie Horyzont 2020

 

Konsorcjum projektu ETNA Plus (www.transport-ncps.net) zaprasza do udziału w Akademii ETNA Plus. Szkolenie to dedykowane jest potencjalnym koordynatorom i uczestnikom projektów z obszaru transportu i ma na celu zwiększenie uczestnictwa krajów EU13 w programie Horyzont 2020.

Szkolenie odbędzie się dnia 14 listopada 2014 r. w Bratysławie.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w spotkaniu znajdują się na stronie: http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html


Organizatorzy szkolenia przewidzieli możliwość refinansowania kosztów podróży koordynatorów w kwocie do 500 euro, po spełnieniu wymagań opisanych w dokumentach (szczegóły na ww. stronie internetowej).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Mikołajem Pyczakiem (kom. 664 032 135, mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl) z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

 

Źródło informacji: KPK