Nowy konkurs na projekty ITN

 

Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia studiów).

Skrócone warunki uczestnictwa:

  • 3 typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD)
  • Wnioski mogą być składane są przez konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z min. 3 uczestników (wyjątek: EID – min 2)
  • Należy zaproponować kompleksowy i komplementarny program szkoleń trwający maksymalnie 48 miesięcy, w trakcie którego szkolenie początkujących naukowców trwać może od 3 do 36 miesięcy, można zorganizować także warsztaty i konferencje.

Wnioski można składać do 13 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Participant Portal pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html