6 nowych krajów stowarzyszonych

 

Komisja Europejska poinformowała, iż lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 powiększyła się o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Mołdawię oraz Serbię. Tym samym uczestnicy z ww. krajów traktowani są tak samo jak podmioty z krajów członkowskich UE.

Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej znajdujący się pod adresem internetowym: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm?locale=EN