Zmiana statusu Szwajcarii w H2020

 

Szwajcaria, która w programie Horyzont 2020 stała się tzw. krajem trzecim, podpisała umowę stowarzyszeniową z KE na udział w niektórych działaniach programu. W wyniku tego, partnerzy ze Szwajcarii będą mogli przystępować na korzystniejszych warunkach do wybranych konkursów H2020 z datą zamknięcia określoną na 15 września 2014 r. jak i w późniejszych terminach, jednakże wyłącznie w następujących obszarach:

  • granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC),
  • działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),
  • przyszłe i powstające technologie (FET),
  • infrastruktury badawcze,
  • projekty w zakresie upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa,
  • program EURATOM,
  • European Joint Undertaking for ITER i Development of Fusion for Energy for 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie KE zamieszczonym pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf