Belgijskie uczelnie zapraszają na stypendia

 

Informujemy, iż do 1 stycznia 2015 r. można ubiegać się o stypendium w ramach programu „MOVE-IN Louvain”. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej pochodzącemu z akcji COFUND 7 Programu Ramowego UE, 3 uczelnie wyższe: Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (ULS-B) przyjmą ok. 50 doświadczonych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem internetowym: http://www.uclouvain.be/en-movein.html