ERC Starting Grants

 

Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza aktualny stan wiedzy.

Granty przyznawane są na okres do 5 lat, wynoszą maksymalnie 2 mln euro i wymagają prowadzenia badań w instytucji zlokalizowanej w kraju UE bądź w tzw. kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html