ERC Consolidator Grants

 

Ogłoszono kolejny konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi, którzy stopien naukowy doktora uzyskali od 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały jednakże wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzących do uzyskania przełomowych rezultatów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 5 lat wyłącznie w instytucjach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub w krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Maksymalna wysokość grantu wynosi 2,75 mln euro. Nabór wniosków trwa do 12 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9063-erc-cog-2015.html