Stypendia im. Józefa Tischnera

 

Polscy doktoranci oraz doktorzy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia mogą ubiegać się o stypendium im. Józefa Tischnera. W programie mogą brać udział wyłącznie przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych. Laureaci wyjadą na okres 6 miesięcy (lipiec - grudzień 2015 r.) do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) i otrzymają stypendium wynoszące 9300 euro. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia br.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
ttp://www.iwm.at/fellowships/tischner/ 

TAGI: Stypendia