Stypendia dla artystów i humanistów

 

Pracownicy naukowi, zajmujący sie twórczością lub prowadzący badania naukowe w zakresie archeologii, architektury (także krajobrazu), literatury, filologii klasycznej, muzyki, tańca, filmu, teatru, historii oraz sztuk wizualnych mogą ubiegać się o stypendium fundacji Bogliasco.

Dofinansowanie z programu stypendialnego umożliwi laureatowi oraz osobie towarzyszacej pokrycie kosztów zakwaterowania w Study Center Bogliasco na okres od 30 do 34 dni. Wnioskodawcy powinni wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi oraz przygotowac projekt planu badawczego do zrealizowania w trakcie pobytu. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2015 r. (dotyczy pobytu w semestrze wiosennym).

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem internetowym:
http://www.bfny.org/en/apply 

TAGI: Stypendia