RPK Lublin

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Lublinie (RPK Lublin) funkcjonuje przy Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Tworzy go zespół specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, uniwersytetów, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie Horyzont 2020:

Andrzej Stępniewski
  • Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
  • IA PAN

więcej »

Sylwia Nowak
  • Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
  • IA PAN

więcej »

Michał Marszałowicz
  • Starszy Specjalista Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
  • IA PAN

więcej »