Materiały szkoleniowe

 

W tym miejscu udostępniamy Państwu materiały ze szkoleń, seminariów i warsztatów organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Lublinie.

 

Prezentacje zostały spakowane przy użyciu programu WinZip oraz zabezpieczone hasłem, które udostępniamy zarówno w trakcie szkoleń jak i na prośbę osób zainteresowanych. Do odczytania dokumentów niezbędna jest przeglądarka plików PDF.

Uwaga! Nie zezwalamy na komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych RPK. Osoby odwiedzjące naszą stronę internetową po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z „Warunkami korzystania z serwisu”.

 

Rok 2021

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2021-04-15 Finansowanie wizjonerskich technologii przyszłości
2021-03-25 Systemy „Partnerstw” i „Misji” na gruncie programu Horyzont Europa
2021-03-17 Z jakimi nowościami powita nas program Horyzont Europa?
2021-02-19 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych
2021-02-11 Tydzień z Horyzontem Europa. Poszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej: Szanse i zagrożenia dla jednostki.
2021-02-11 Tydzień z Horyzontem Europa. Program Ramowy Horyzont Europa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – EIC Accelerator.

 

Rok 2020

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2020-12-15 Prawne i administracyjne aspekty udziału w projektach programu HORYZONT 2020
2020-11-17 Finansowanie przełomowych idei naukowych w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
2020-10-21 Tydzień wnioskodawców: aspekty horyzontalne
2020-10-20 Tydzień wnioskodawców: Formularz B: Część Implementation
2020-10-19 Tydzień wnioskodawców: Formularz B: Część Impact
2020-10-16 Tydzień wnioskodawców: Formularz B: Część Excellence
2020-10-15 Tydzień wnioskodawców: Kwestie techniczne dot. udziału, funkcje portalu Funding&Tender Opportunities w trakcie procesu aplikacyjnego, Formularz A + tabela budżetowa
2020-10-14 Tydzień wnioskodawców: Konkursy ostatniej szansy, czyli przegląd kończących się działań.
2020-09-30 Krajowe działania wspierające uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej
2020-06-24 Międzynarodowe konsorcja projektowe - funkcjonowanie w aspekcie pandemii COVID 19
2020-06-19 Stypendia Marii Skłodowskiej-Curie - korzyści dla instytucji goszczącej
2020-06-17 Rozliczanie projektów w H2020 – raporty i płatności
2020-06-10 Rozliczanie projektów H2020 - rozliczanie kosztów
2020-06-05 Rozliczanie projektów H2020 - rodzaje kosztów
2020-05-20-22 Wniosek do INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
2020-05-12 Sięgnij po stypendium i zadbaj o swój rozwój w najlepszych ośrodkach naukowo-badawczych w ramach programu stypendialnego MSCA
2020-04-29 Zostań ekspertem Komisji Europejskiej – to nic trudnego!
2020-02-27 Zaplanuj swoją karierę naukową w oparciu o ofertę sieci EURAXESS, projekty badawczo-szkoleniowe H2020
2020-02-19 Jak zostać wybranym do oceny wniosków? Obowiązki i przywileje ekspertów Komisji Europejskiej.

 

Rok 2019

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2019-12-19 Harmonogram ostatnich konkursów w Horyzoncie 2020. Założenia kolejnego programu ramowego.
2019-12-13 Jak pisać, by wygrać? czyli wniosek badawczo-innowacyjny pod lupą eksperta
2019-12-12 Nowy konkurs w Programie HORYZONT 2020 okazją na sfinansowanie wymiany międzynarodowej
2019-12-05 Jak pisać, by wygrać? czyli wniosek badawczo-innowacyjny pod lupą eksperta
2019-11-18 Przedsiębiorca w Horyzoncie 2020. Aktualne możliwości finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o granty europejskie.
2019-11-14 Jak liczyć, żeby się nie przeliczyć, czyli kwestie finansowe w Horyzoncie 2020. Krok 1: Tworzenie kosztorysu projektowego.
2019-10-10 Międzynarodowe konsorcja badawcze w H2020 - tworzenie, organizacja, finansowanie.
2019-09-17 Przedsiębiorca w Horyzoncie 2020. Aktualne możliwości finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o granty europejskie.
2019-09-05 Wyrównywanie poziomu i rozszerzanie uczestnictwa nowych członków UE w programie Horyzont 2020
2019-06-13 EKSPERT KOMISJI EUROPEJSKIEJ - Ty też możesz nim zostać
2019-06-05 Stypendium? Rozwój naukowy? Kariera? To wszystko umożliwia europejski program Marii Skłodowskiej-Curie.
2019-05-29 Aspekty finansowe umowy grantowej w programie HORYZONT 2020
2019-05-08 Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie - rozwój naukowy w oparciu o najlepsze instytucje naukowo-badawcze
2019-03-06 Co nie umknie uwadze ewaluatorów podczas oceny wniosku w programie Horyzont 2020?
2019-02-27 Aktualne możliwości aplikowania do programu HORYZONT 2020
2019-01-23 Program HORYZONT 2020 jako źródło finansowania projektów w zakresie badań i innowacji - spotkanie dla ICBN KUL
2019-01-21 Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie
2019-01-16 Znajdź swoją ścieżkę w Horyzoncie 2020. Fundusze Komisji Europejskiej dla nauki i biznesu.

 

Rok 2018

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2018-12-12 Finansowanie wymiany personelu z budżetu programu Horyzont 2020
2018-11-20 Aspekty finansowe umowy grantowej w programie HORYZONT 2020
2018-10-23 Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery
2018-10-17 Warsztaty szkoleniowe dla doktorantów i pracowników naukowych IUNG-PIB nt. „Pozyskiwanie projektów i komercjalizacja wyników badań” 
2018-09-26 Wyrównywanie poziomu i rozszerzanie uczestnictwa nowych członków UE w programie Horyzont 2020
2018-09-21 Aspekty prawne udziału w programie HORYZONT 2020
2018-05-28 „Czy w Horyzoncie da się zarobić?” czyli wszystko co trzeba wiedzieć o wynagrodzeniach w programie HORYZONT 2020
2018-05-24 Zamknięte szkolenie coachingowe dla KUL cz.3
2018-05-17 Zamknięte szkolenie coachingowe dla KUL cz.2
2018-05-15 Współpraca międzysektorowa w interdyscyplinarnych sieciach badawczych, czyli jak zdobyć środki na umiędzynarodowienie badań w ramach programu COST?
2018-04-20 Zamknięte szkolenie coachingowe dla KUL cz.1
2018-04-19 Rozwój naukowy w oparciu o program Horyzont 2020, czyli jak aplikować o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
2018-03-23 Efektywna współpraca międzynarodowa podstawą sukcesu w programie HORYZONT 2020
2018-03-21 Co nie umknie uwadze recenzentów podczas oceny wniosku w programie Horyzont 2020?
2018-02-28 HORYZONT 2020 – możliwości finansowania przedsiębiorstw w 2018 roku i praktyczne aspekty aplikowania o środki.
2018-02-01 Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu HORYZONT 2020?
2018-01-25 Zostań ekspertem Komisji Europejskiej – to nic trudnego!
2018-01-16 HORYZONT 2020 w Twoim komputerze - elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców i beneficjentów programu 
2018-01-10 Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE

 

Rok 2017

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2017-12-20 Dobrze przygotowany wniosek kluczem do sukcesu w programie Horyzont 2020 
2017-12-14 Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE
2017-12-05 Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE
2017-10-27 Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu HORYZONT 2020?
2017-10-23 HORYZONT 2020 w Twoim komputerze - elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców i beneficjentów programu 
2017-10-18 HORYZONT 2020 - ABC uczestnika programu
2017-10-04 Zaplanuj swoją karierę naukową. EURAXESS jako pomoc w kształtowaniu rozwoju naukowego.
2017-09-29 Rozwój i dostosowanie przedsiębiorstw do wyzwań współczesnego rynku
2017-07-06 Zostań ekspertem Komisji Europejskiej – to nic trudnego!
2017-05-30 Praktyczne aspekty przygotowania wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
2017-03-21 Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020
2017-03-02 Program Horyzont 2020 jako źródło finansowania innowacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz energii
2017-02-23 HORYZONT 2020 w Twoim komputerze - elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców, beneficjentów, indywidualnych naukowców i przedsiębiorców
2017-02-16 Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego w programie HORYZONT 2020?
2017-02-15 Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców.
2017-02-09 Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego w programie HORYZONT 2020?
2017-02-08 Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców.

 

Rok 2016

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2016-12-21 „Horyzont 2020 - praktyczne aspekty udziału” Seminarium dla pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
2016-12-20 Horyzont 2020 - praktyczne aspekty udziału
2016-12-08 Wzmacnianie kompetencji pracowniczych w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji dzięki grantom „MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE”
2016-11-30 Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt?
2016-11-24 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do Programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców.
2016-11-18 Horyzont 2020 - ABC uczestnika programu.
2016-07-15 Czy Twoja firma jest gotowa na europejskie granty wspierające innowacje?
„Instrument MŚP” w ramach programu Horyzont 2020.
2016-06-21
2016-06-22
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt?
2016-06-16 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do Programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców.
2016-05-25 Praktyczne aspekty przygotowania wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
2016-05-18 Aktualna oferta konkursowa w wybranych programach badawczych.
2016-02-25 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do Programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców.
2016-02-11 Research and Innovation Staff Exchange (RISE), „Europejska Karta Naukowca" i "Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”
2016-01-28 Jak sprawnie realizować granty programu Horyzont 2020 i skutecznie składać raporty?
2016-01-27 Instrument MŚP – jak skutecznie aplikować?


Rok 2015

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2015-11-26 HORYZONT 2020 Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć nauki i biznesu
2015-10-08 Możliwości rozwoju kariery naukowej z wykorzystaniem funduszy i instrumentów Programu Horyzont 2020
2015-09-23 Program Horyzont 2020: Finansowanie rozwoju kariery młodych naukowców
2015-07-07
2015-07-08
WARSZTATY: Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt?
2015-06-22 Praktyczne aspekty przygotowania wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
2015-06-17 Horyzont 2020 - Zasady uczestnictwa w programie i praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania projektów z zakresu ochrony zdrowia. Spotkanie informacyjne dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2015-06-10 „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli klastra "Lubelska Medycyna"
2015-05-22 Aspekty finansowe i prawne przygotowania i realizacji projektów w Horyzoncie 2020.
2015-03-27 Program HORYZONT 2020 - Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
2015-03-26 Prestiżowe stypendia jako element budowania kariery naukowej
2015-03-11 Program HORYZONT 2020. Spotkanie informacyjne dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej
2015-03-04 Wypełniamy wniosek badawczo innowacyjny do programu Horyzont 2020. Warsztaty dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2015-01-15 Przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”, Program HORYZONT 2020


Rok 2014

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2014-12-19 Dzień informacyjny priorytetu „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” w ramach programu Horyzont 2020.
2014-12-12 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców.
2014-11-25 Konferencja regionalna "Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki"
2014-11-21 Europejskie instrumenty finansowe na rzecz innowacyjności i konkurencyjności. Dzień informacyjny dla przedstawicieli MŚP.
2014-11-18 Finansowanie dostępu do europejskich Infrastruktur Badawczych, granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz oferta Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020
2014-11-13 Dzień informacyjny priorytetu „Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” w ramach programu Horyzont 2020
2014-11-05 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców.
2014-10-29 Spotkanie informacyjne dla pracowników Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
2014-10-27 Dzień informacyjny priorytetu „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”
w ramach programu Horyzont 2020
2014-10-22 Wypełniamy wniosek badawczo-innowacyjny do programu Horyzont 2020. Warsztaty dla wnioskodawców (UPH w Siedlcach).
2014-10-17 Spotkanie informacyjne dla pracowników Instytutu Agrofizyki PAN
2014-09-25 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 - czwartek
2014-09-24 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 - środa
2014-06-25/26 Warsztat wnioskodawcy. Praktyczne wskazówki dla ubiegających się o granty badawcze programu Horyzont 2020.
2014-06-11/12 Warsztat wnioskodawcy. Praktyczne wskazówki dla ubiegających się o granty badawcze programu Horyzont 2020.

2014-04-09

2014-04-10

Warsztaty opracowania wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
2014-03-18 Katedry ERA i inne możliwości włączenia się w Europejską Przestrzeń Badawczą
2014-02-24 Horyzont 2020 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2014-02-05 Program Horyzont 2020 - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2014-01-28 Konferencja inaugurująca program Horyzont 2020 w regionie. (brak hasła)

 

Rok 2013

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2013-12-06 Horyzont 20202 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2013-11-07 Sprawdzanie innowacyjności pomysłu pod kątem uczestnictwa w H2020 - Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL
2013-10-29 Program Horyzont 2020: szanse i wyzwania dla pracowników naukowych UMCS

2013-10-15/16

2013-10-24/25

Kierunek: Horyzont 2020 - jak przygotować się do konkursów nowego programu badawczego UE?
2013-09-26 Zostań ekspertem Komisji Europejskiej – to nic trudnego!
2013-07-03 „Horizon 2020” Jak efektywne przygotować się do udziału w nowym programie badawczym KE?
2013-06-13 Ostatnie konkursy 7 Programu Ramowego UE: technologie społeczeństwa informacyjnego i stypendia indywidualne Marie Curie
2013-05-23 Przygotowanie i złożenie wniosku o sfinansowanie badań naukowych z budżetu KE
2013-05-16 Granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie dla indywidualnych naukowców
2013-04-25 Administrowanie finansowe i przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów w 7 Programie Ramowym
2013-04-16 Finansowanie projektów realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy badawczej
2013-04-12 Warsztaty opracowania wniosku o stypendium indywidualne Marie Curie
2013-04-11 Warsztaty opracowania wniosku o stypendium indywidualne Marie Curie
2013-03-18 Stypendia i granty Marie Curie dla indywidualnych naukowców


Rok 2012

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2012-10-11 Z nami przygotujesz budżet dla projektu badawczego w 7 Programie Ramowym UE
2012-09-27 Sieci badawczo-szkoleniowe Marie Curie
2012-09-26 Granty IDEAS, czyli miliony euro na projekty badawcze
2012-09-12 Jak wziąć udział w 7 Programie Ramowym. Od pomysłu do projektu.
2012-06-27 Tematyka ostatniego konkursu priorytetu ZDROWIE w ramach 7 PR
2012-06-19 Tematyka ostatniego konkursu priorytetu ŚRODOWISKO w ramach 7 PR
2012-06-15 Energia w 7 Programie Ramowym - dzień informacyjny
2012-05-22 Jak efektywnie korzystać z internetowych źródeł informacji o 7 Programie Ramowym aby złożyć wniosek o europejski projekt naukowo-badawczy?
2012-05-16 Wspólnie wypełniamy wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie (także 2012-05-17)
2012-04-13 NAUKA I BIZNES miejscem dla kreatywnych kobiet
2012-03-29 Jak chronić dorobek intelektualny w projektach naukowo-badawczych na przykładzie umów obowiązujących w 7 Programie Ramowym UE
2012-03-27 Stypendia indywidualne i granty naukowo-badawcze Marie Curie
2012-03-05 Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz zasobów portalu EURAXESS dla naukowców
2012-02-23 Praktyczne wskazówki przygotowania wniosku na projekt badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE
2012-02-14 Praktyczne wskazówki przygotowania wniosku na projekt badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE
2012-02-08 Praktyczne wskazówki przygotowania wniosku na projekt badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE
2012-01-24 Finansowanie ambitnych programów naukowych i unikalnej infrastruktury badawczej w 7 Programie Ramowym UE

Rok 2011

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2011-11-24 Finansowanie międzynarodowych sieci badawczo-szkoleniowych w 7 PR UE
2011-10-20 Poprawna kalkulacja, realizacja i rozliczanie projektów w 7 PR
2011-10-06 7 Program Ramowy UE od podstaw i gruntownie czyli praktyczne wskazówki jak uzyskać europejski grant badawczy
2011-09-22 Efektywna współpraca międzynarodowa podstawą sukcesu w 7 Programie Ramowym
2011-09-15 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, finansowanie dostępu do europejskich infrastruktur badawczych oraz możliwości rozwoju współpracy naukowo-technologicznej z krajami trzecimi w 7 Programie Ramowym UE
2011-06-14 Stypendia przepustką do kariery w najlepszych na świecie ośrodkach naukowych
2011-05-26 Internetowe źródła informacji o europejskich programach badawczych – jak z nich efektywnie skorzystać
2011-05-18 Wspólnie tworzymy budżet stypendium europejskiego i projektu badawczego w 7 PR (także 2011-06-09)
2011-05-05 Legalizacja pobytu pracowników naukowych i studentów z zagranicy (oraz członków ich rodzin) w Polsce
2011-04-14 Wspólnie wypełniamy wniosek o europejskie stypendium indywidualne
2011-04-12 Prawne aspekty realizacji projektów badawczo-szkoleniowych
2011-04-07 7 Program Ramowy UE kluczem do drzwi najlepszych europejskich laboratoriów, bibliotek i archiwów
2011-03-31 Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie – zasady i warunki uczestnictwa, konkursy
2011-03-15 Stworzenie mocnego międzynarodowego konsorcjum podstawą sukcesu w 7 PR

Rok 2010

Data szkolenia Nazwa szkolenia
2010-12-16 Praktyczne wskazówki dotyczące pisania wniosków do 7 Programu Ramowego UE
2010-12-14 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, finansowanie dostępu do europejskich infrastruktur badawczych oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
2010-12-09 Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia w 7 Programie Ramowym
2010-12-07 Internetowe źródła informacji o 7 PR czyli gdzie znaleźć i jak efektywnie skorzystać z baz danych KE
2010-11-18 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme – wskazówki jak przygotować wniosek do konkursu FP7-PEOPLE-2011-IRSES oraz Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2010-10-15 Jak uzyskać europejski grant badawczy - praktyczne wskazówki dot. udziału w 7 Programie Ramowym UE
2010-09-30 Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways - współpraca instytucji naukowych z sektorem przemysłowym
2010-09-28 7 Program Ramowy: Aktualne konkursy w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
2010-09-27 7 Program Ramowy: Aktualne konkursy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
2010-09-07 Program POMYSŁY (7 Program Ramowy) – granty dla początkujących naukowców
2010-06-21 Wskazówki audytora dotyczące rozliczania projektów 7 Programu Ramowego, sprawozdawania i uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych
2010-06-08 Rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola finansów w projektach 7 PR
2010-06-07 Stypendia L’Oréal dla Kobiet i Nauki
2010-04-15 Stypendia indywidualne Marie Curie - wskazówki jak przygotować wniosek
2010-04-07 Współpraca naukowa w 7 PR: znaczenie, uwarunkowania formalnoprawne, sposoby nawiązywania relacji partnerskich
2010-03-18 Oferta stypendialna JRC, inicjatywa Euraxess oraz stypendia indywidualne Marie Curie
2010-02-24 Jak efektywnie korzystać z bazy CORDIS
2010-01-28 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme – wskazówki jak przygotować wniosek do konkursu FP7-PEOPLE-2010-IRSES