tag:www.rpklublin.pl,2018-03-19 14:41:28:atom-4de73cc932501c8d1800dbb9f7b2f2e4 Aktualności RPK Lublin 2018-03-19 14:41:28 Webmaster EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne 57daf76d36dfdeda574fe72fa20d599e Poradnik dla wnioskodawców ERC Starting Grant 9446173d6760fbb2123f432d8ed84884 Nowa funkcjonalność na stronie Participant Portal 2bca1955ced10033da75a1c32ed4c60a Partner Search. Link do strony Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html ]]> H2020: informacja dot. "Brexitu" ce0ddc252b79d4d6cba0888d667c0bef Nowe programy pracy na lata 2018-2020 68be9779d64067a0cc56151353def421 Trwa nabór wniosków w konkursie RISE w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie 8e6e05c4dd221169c6013ef3394a6e02 Zapraszamy na szkolenie! 59fa0df23ecec733752075d7f29594bb > ]]> Nowe funkcje Participant Portal w zakresie poszukiwania partnerów do projektów b5ca94eb6f1ed835b44837cda70f41c9 Zapraszamy na szkolenie! 47913499c2d0dd2f374f939737afe5ed > ]]> Jaka będzie nowa definicja MŚP? f4b4da3549ba3b9bd61b8cbd5e2a4f07 „Granty na granty – promocja jakości II” - nowy program MNiSW fea909a20c19437d86d6b1a4a4f31a9e NAWA zachęca polskich naukowców do powrotu d051b573831122d61da2022ec4e79202 Wydarzenia poświęcone Bio-based Industries Joint Undertaking 8453eeec5129413bd4418f7e6e523f97