tag:www.rpklublin.pl,2018-10-12 10:43:58:atom-4de73cc932501c8d1800dbb9f7b2f2e4 Aktualności RPK Lublin 2018-10-12 10:43:58 Webmaster EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne 57daf76d36dfdeda574fe72fa20d599e Zapraszamy na dzień informacyjny 494fc24662b4dcd1b57db2beffee1a49 >>  ]]> Nowa funkcjonalność na stronie Participant Portal 2bca1955ced10033da75a1c32ed4c60a Partner Search. Link do strony Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html ]]> H2020: informacja dot. "Brexitu" ce0ddc252b79d4d6cba0888d667c0bef Nowe programy pracy na lata 2018-2020 68be9779d64067a0cc56151353def421 Nowe funkcje Participant Portal w zakresie poszukiwania partnerów do projektów b5ca94eb6f1ed835b44837cda70f41c9 „Granty na granty – promocja jakości II” - nowy program MNiSW fea909a20c19437d86d6b1a4a4f31a9e Konkurs na nowe katedry ERA ac8eca75d9e441f3d5bd30397c584379 Nowe konkursy ERC c1b20d83b9a64bbac2e7f862fc58be27 Oferta pracy w JRC 19722abf5de2a6c09a1376a0340f4f76 Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych cd3a3df089d5c8bc05ec0efdf756390f ERC publikuje program pracy na 2019 r. 564716fdbc4481df415872b08dfb6fa6 Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie" 762b787fa16ba87eb8d3816cd276665f Wznowiono konkurs na projekty ITN d911781d7dd6de5e940e04ec01e5f944 Nowy program MNiSW - TOP100 Innowatorzy Gospodarki 6d25220351d6f766c90ccc56ffe286c2 Zapraszamy na akcje informacyjne KPK 01362290b4b002e4cc24dea8c6e53080