tag:www.rpklublin.pl,2019-05-15 07:56:19:atom-4de73cc932501c8d1800dbb9f7b2f2e4 Aktualności RPK Lublin 2019-05-15 07:56:19 Webmaster EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne 57daf76d36dfdeda574fe72fa20d599e H2020: informacja dot. "Brexitu" ce0ddc252b79d4d6cba0888d667c0bef Nowe programy pracy na lata 2018-2020 68be9779d64067a0cc56151353def421 Zapraszamy na warsztaty! 0a42cb276f3ff5724f1417a36da1a9fd > ]]> Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych cd3a3df089d5c8bc05ec0efdf756390f Nowy program MNiSW - TOP100 Innowatorzy Gospodarki 6d25220351d6f766c90ccc56ffe286c2 Funding & Tenders Portal zastępuje Participant Portal 3b77e25710530426e98b87c8257bc00f ICT Proposers' Day w Helsinkach 173e18cb13507e5b7e906032effa1637 Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie BIOHORIZON c34afafcd45b782cf62922faef26b22d Nowy konkurs na MSCA COFUND 2019 f09f805ae026722424f378553f26478f Nowy konkurs na stypendia indywidualne w ramach MSCA 90cc1915c17900ce1a0d2f7543027d51 "Premia na horyzoncie 2" - rusza nabór wniosków 7dee338baaab18865d2b065b13510d87 Spotkanie brokerskie dot. obszaru "Zdrowie" 9466956cd575d33bfe4123c5fd6a445c