tag:www.rpklublin.pl,2018-04-17 12:31:48:atom-4de73cc932501c8d1800dbb9f7b2f2e4 Aktualności RPK Lublin 2018-04-17 12:31:48 Webmaster EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne 57daf76d36dfdeda574fe72fa20d599e Nowa funkcjonalność na stronie Participant Portal 2bca1955ced10033da75a1c32ed4c60a Partner Search. Link do strony Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html ]]> H2020: informacja dot. "Brexitu" ce0ddc252b79d4d6cba0888d667c0bef Nowe programy pracy na lata 2018-2020 68be9779d64067a0cc56151353def421 Nowe funkcje Participant Portal w zakresie poszukiwania partnerów do projektów b5ca94eb6f1ed835b44837cda70f41c9 „Granty na granty – promocja jakości II” - nowy program MNiSW fea909a20c19437d86d6b1a4a4f31a9e Nowy konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie e7af601cdb22506e0c9c31d613787525