tag:www.rpklublin.pl,2018-12-04 09:13:50:atom-4de73cc932501c8d1800dbb9f7b2f2e4 Aktualności RPK Lublin 2018-12-04 09:13:50 Webmaster EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne 57daf76d36dfdeda574fe72fa20d599e H2020: informacja dot. "Brexitu" ce0ddc252b79d4d6cba0888d667c0bef Nowe programy pracy na lata 2018-2020 68be9779d64067a0cc56151353def421 Zapraszamy na szkolenie! 47913499c2d0dd2f374f939737afe5ed > ]]> Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych cd3a3df089d5c8bc05ec0efdf756390f Nowy program MNiSW - TOP100 Innowatorzy Gospodarki 6d25220351d6f766c90ccc56ffe286c2 Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe” 01362290b4b002e4cc24dea8c6e53080 Zapraszamy na szkolenie! 0f2567239bd39f4e3c4d50697a181b16 > ]]> Funding & Tenders Portal zastępuje Participant Portal 3b77e25710530426e98b87c8257bc00f Trwa nabór wniosków w konkursie MSCA RISE e5bffea1f6e3e6736fc769f47581d373