STYPENDIA

Polityka UE dotycząca badań naukowych: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies

Wyszukiwanie ofert stypendialnych, grantów i programów badawczych w zależności od obszaru naukowego, doświadczenia badawczego, kraju czy też organizacji oferującej możliwości rozwoju kariery zawodowej: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index