Tag: "Konkurs"

 • Konkurs w programie CIP-ICT PSP

  Komisja Europejska opublikowała 4. zaproszenie do składania wniosków (CIP-ICT PSP-2010-4) w ramach programu Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), będącego częścią Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Wnioski można składać do dnia 1 czerwca 2010 r., godz....

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji

  Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w ramach Programu CIP EIP. Obszary priorytetowe konkursu to: budownictwo oraz tzw. "zielony biznes". Pozostałe obszary to: recykling materiałów i przemysł spożywczy. Wnioski...

 • Marie Curie Reintegration Grants

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla...

 • Konkurs MNiSW "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • FNP: Rusza VI edycja programu TEAM

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do programu TEAM. O granty ubiegać się mogą liderzy zespołów naukowych prowadzących prace badawcze w obszarach Bio, Info, Techno i zamierzający zatrudnić młodych badaczy: studentów po 3 roku studiów, doktorantów lub doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). ...

 • Stypendia Niemieckiej Fundacji DBU

  Program stypendialny umożliwia odbycie stażu (od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych. Głównym celem programu jest realizacja projektów, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Wnioski można składać do dnia 4 października 2010...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Laureatki L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2010

  10 grudnia 2010 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której 5 badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Każdego roku w ramach programu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przyznawane są 3 stypendia doktoranckie oraz 2 stypendia habilitacyjne. Na stronie...

 • Mobilność Plus - program MNiSW

  Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie...

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

  Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW. Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego). Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie...

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą...

 • Konkursy NCN

  Do 17 czerwca 2011 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki o dofinansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych. Więcej informacji >>

 • Konkursy NCN

 • Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

  W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440;...

 • Wersje robocze Programów Pracy 2012

  Komisja Europejska opublikowała kilka wersji roboczych Programów Pracy 2012 (Work Programme 2012) 7 Programu Ramowego UE zawierające proponowane tematy i obszary najbliższych konkursów. Opublikowane dokumenty nie są ostateczną i oficjalną wersją Komisji Europejskiej, są to tzw. "Orientation Papers". Oficjalne dokumenty konkursowe 2012 będą ogłoszone pod...

 • Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

  1 maja ruszyła kolejna już edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach biologiczno-medycznych. W ramach konkursu stypendia otrzymają 3 doktorantki i 2 habilitantki. Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2011...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, których zadania zostały wcześniej zgłoszone i brały udział w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - program POMYSŁY (IDEAS) ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Warunkiem koniecznym jest ocena projektu w konkursie ERC i uzyskanie powyżej 70 punktów (w pierwszym etapie oceny) i...

 • Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

  W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres: climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency), sustainable economies and resources (environmental technologies, water...

 • IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, które brały udział w konkursie European Research Council: ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r Więcej informacji >>

 • Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres". W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming...

 • Nagrody dla przedsiębiorczych pań

  Komisja Europejska docenia przedsiębiorcze panie uczestniczące w 7 PR lub CIP. Dla najlepszych przygotowała nagrody pieniężne w wysokości 100 tys., 50 tys. i 25 tys. Propozycje można składać w terminie do 20 września 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem:...

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy. Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej...

 • Program POLONIUM 2012-2013

 • Program "Iuventus Plus"

 • Nowe technologie w Hotelu Europa w Starachowicach

  Hotel Europa w Starachowicach ogłasza pilotażowy konkurs związany z wdrożeniem nowych technologii w ramach planowanej inwestycji budowlanej. Celem konkursu jest wyłonienie realnych do zastosowania rozwiązań, które jednocześnie wypełniają przesłanki nowej technologii rozumianej jako usługa badawczo-rozwojowa lub nieopatentowana wiedza techniczna. Konkurs skierowany jest do...

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Wymiana osobowa z Republiką Austrii

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • IDEAS - najnowsze konkursy

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała kolejne konkursy w ramach programu szczegółowego IDEAS 7 Programu Ramowego UE. Granty synergii (ERC Synergy Grant) - granty dla dotychczasowych laureatów ERC umożliwiające wprowadzenie działań komplementarnych, pomiędzy realizowanymi już projektami, mogących skutkować przełomowymi...

 • Konkurs ERA-NET PLUS OLAE+

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET PLUS OLAE+ dotyczy obszaru: "Organic Large Area Electronics". Konkurs ma charakter dwuetapowy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (partner projektu) będzie finansować polskie podmioty uczestniczące w projekcie. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012 r. (13:00 CET). Szczegółowe zasady udziału,...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • "Granty na granty" dla polskich koordynatorów w 7 PR

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Otwarty konkurs ICT w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro. Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

  Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i...

 • Joint Technology Initiatives

  W ramach obszaru Joint Technology Initiatives - Wspólne Inicjatywy Technologiczne (FP7 > COOPERATION) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków. The Clean Sky JTI - "Aviation & Environment": http://www.cleansky.eu/ Dokumentacja konkursowa Clean Sky:...

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym UE

  Komisja Europejska dnia 10 lipca br. ogłosiła ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE, obejmują one następujący zakres tematyczny: - COOPERATION: Health; Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies; Energy; Environment (including...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2014

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu naich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Nowy konkurs na projekty ITN

  Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia...

 • Nowy konkurs "JPI - Antimicrobial Resistance"

  17 marca 2015 r. uruchomiono nabór wniosków w ramach "Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance" (JPI AMR). Propozycje składane w odpowiedzi na ww. konkurs powinny dotyczyć badań w temacie "Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic...

 • Aktualne konkursy na projekty badawcze i innowacyjne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi konkursami na projekty badawcze i innowacyjne.

 • "Premia na horyzoncie" - rusza nabór wniosków

  14 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

  Polscy naukowcy wraz z partnerami zagranicznymi mogą przystępować do konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: - ECSEL Joint Undertaking: konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Wnioski składa się dwuetapowo: najpierw wnioski uproszczone (do 24 maja br.) a...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2016

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Europejska nagroda dla innowatorek

  Do 3 listopada 2016 r. panie mające znaczące osiągnięcia w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań mogą ubiegać się o nagrodę "EU Prize for Women Innovators 2017" przyznawaną przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje nt. konkursu opublikowane zostały pod adresem internetowym:...

 • Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • MNiSW czasowo wstrzymuje "Premię na Horyzoncie"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie informatycznym zawiesza czasowo nabór wniosków do programu "Premia na Horyzoncie". Przerwa w działaniu systemu potrwa do 5 stycznia 2017 r.

 • Otwarcie konkursu inicjatywy IMI2 JU

  Najnowszy konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU) został otwarty 21 grudnia 2016 r. Uczestniczyć w nim mogą konsorcja składające się m.in. z uniwersytetów, instytutów badawczych a także MŚP i organizacji społecznych. Wnioski składane będa dwuetapowo. Termin naboru wniosków dla I etapu to 24 stycznia 2017 r. Wiadomo już, iż ogłoszonych zostanie...

 • Granty na granty - MNiSW poszukuje ekspertów

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także w tym roku wspiera przygotowanie wniosków projektowych, które polskie instytucje naukowe zamierzają zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. Konkurs "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii...

 • Mobilność Plus

 • "Projekt Naukowiec": konkurs z nagrodami

  Młodzi naukowcy! Zagrajcie w grę, którą przygotował specjalnie dla Was zespół polskiej sieci EURAXESS – macie czas do końca października. Dzięki niej, w kilka minut poznacie narzędzie, które znacząco skróci czas wyszukiwania przez Was informacji niezbędnych przy planowaniu naukowych wyjazdów zagranicznych! Grze towarzyszy konkurs,...

 • Konkurs na nowe katedry ERA

  26 lipca 2018r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. W konkursie mogą uczestniczyć uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, których celem jest wzmocnienie doskonałości wybranych zespołów naukowych, poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry oraz trwałe polepszenie funkcjonowania tych jednostek. Na realizację...

 • Nowe konkursy ERC

  Zgodnie z zapowiedziami Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), Program Pracy na rok 2019 zostanie opublikowany w połowie września br. Wraz z nim otwarte zostaną nabory wniosków na projekty typu ERC Starting Grant (ERC StG) oraz ERC Synergy Grant (ERC SyG). W przypadku tego pierszego konkursu, wnioski można składać do 17 października br., natomiast...

 • ERC publikuje program pracy na 2019 r.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Center - ERC) opublikowała program pracy na rok 2019. W oparciu o ten dokument, 10 września br. otwarty zostanie konkurs na Starting Grants. Tego samego dnia wnioskodawcy otrzymają dostęp do systemu składania wniosków. Nabór prowadzony będzie krótko, tj. do 17 października br.. Program Pracy ERC 2019...

 • Wznowiono konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Premia na horyzoncie 2

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych

  Od 26 lipca br. można składać wnioski aplikacyjne w obszarze "Zdrowie" w ramach dwóch konkursów na rok 2019: "Better Health and care, economic growth and sustainable health systems" oraz "Digital Transformation in Health and Care". Przy okazji otwarcia ww. naborów, KE uaktualniła program pracy o tematy konkursowe planowane na rok 2020....

 • CONEX Plus: Konkurs dla ewaluatorów

  Instytucja odpowiedzialna za ocenę wniosków aplikacyjnych składanych do programu stypendialnego COFUND realizowanego przez z jeden z uniwersytetów, ogłasza nabór na ewaluatorów. Poszukiwani są niezależni, międzynarodowi eksperci z następujących obszarów tematycznych: Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i kosmos Energia, środowisko...

 • Koronawirus: KE ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • "Granty na granty - promocja jakości II"

 • Koronawirus: IMI2 ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • Oferty pracy dla naukowców

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 października 2011 r. ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", uczelnie mają obowiązek ogłaszania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe przepisy regulują, iż uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na: "stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra...

 • Kryształowe Brukselki: edycja 2020

  Tylko do 2 października br. można zgłaszać kandydatów do coroczej "Nagrody Kryształowej Brukselki". Nagroda przyznawana jest od 2001 r. jako wyróżnienie dla aktywnych na arenie międzynarodowej naukowców i przedsiębiorców odnoszących sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Kapituła Nagrody wybiera...

 • Green Deal: Nowy konkurs w programie H2020

  Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal Call). Jest to ostatnia szansa na pozyskanie finansowania z programu Horyzont 2020. Nabór wniosków projektowych rozpocznie się 22 września br. i potrwa do 26 stycznia 2021 r. Wnioskodawcy mogą wybierać z 20 tematów dot. zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska czy...

 • Fulbright Specialist Program

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka,...

 • "Premia na horyzoncie 2" - rusza nabór wniosków

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie 2". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla...

 • Nowa edycja "Grantów na Eurogranty" PARP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), uruchomiła nową edycję programu "Granty na Eurogranty". Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc firmom MŚP w sfinansowaniu kosztów związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, tj. Horyzont Europa,...