Tag: "Konkurs"

 • Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji

  Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w ramach Programu CIP EIP. Obszary priorytetowe konkursu to: budownictwo oraz tzw. "zielony biznes". Pozostałe obszary to: recykling materiałów i przemysł spożywczy. Wnioski...

 • Konkurs w programie CIP-ICT PSP

  Komisja Europejska opublikowała 4. zaproszenie do składania wniosków (CIP-ICT PSP-2010-4) w ramach programu Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), będącego częścią Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Wnioski można składać do dnia 1 czerwca 2010 r., godz....

 • Marie Curie Reintegration Grants

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla...

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Stypendia Niemieckiej Fundacji DBU

  Program stypendialny umożliwia odbycie stażu (od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych. Głównym celem programu jest realizacja projektów, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Wnioski można składać do dnia 4 października 2010...

 • Konkurs MNiSW "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • FNP: Rusza VI edycja programu TEAM

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do programu TEAM. O granty ubiegać się mogą liderzy zespołów naukowych prowadzących prace badawcze w obszarach Bio, Info, Techno i zamierzający zatrudnić młodych badaczy: studentów po 3 roku studiów, doktorantów lub doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). ...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

  Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW. Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego). Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Laureatki L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2010

  10 grudnia 2010 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której 5 badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Każdego roku w ramach programu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przyznawane są 3 stypendia doktoranckie oraz 2 stypendia habilitacyjne. Na stronie...

 • Mobilność Plus - program MNiSW

  Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie...

 • Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

  W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440;...

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Mobilność Plus

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Konkursy NCN

 • Konkursy NCN

  Do 17 czerwca 2011 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki o dofinansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych. Więcej informacji >>

 • Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

  1 maja ruszyła kolejna już edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach biologiczno-medycznych. W ramach konkursu stypendia otrzymają 3 doktorantki i 2 habilitantki. Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2011...

 • Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres". W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming...

 • Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

  W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres: climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency), sustainable economies and resources (environmental technologies, water...

 • Program POLONIUM 2012-2013

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy. Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej...

 • Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, których zadania zostały wcześniej zgłoszone i brały udział w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - program POMYSŁY (IDEAS) ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Warunkiem koniecznym jest ocena projektu w konkursie ERC i uzyskanie powyżej 70 punktów (w pierwszym etapie oceny) i...

 • IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, które brały udział w konkursie European Research Council: ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r Więcej informacji >>

 • Wersje robocze Programów Pracy 2012

  Komisja Europejska opublikowała kilka wersji roboczych Programów Pracy 2012 (Work Programme 2012) 7 Programu Ramowego UE zawierające proponowane tematy i obszary najbliższych konkursów. Opublikowane dokumenty nie są ostateczną i oficjalną wersją Komisji Europejskiej, są to tzw. "Orientation Papers". Oficjalne dokumenty konkursowe 2012 będą ogłoszone pod...

 • Program "Iuventus Plus"

 • Nagrody dla przedsiębiorczych pań

  Komisja Europejska docenia przedsiębiorcze panie uczestniczące w 7 PR lub CIP. Dla najlepszych przygotowała nagrody pieniężne w wysokości 100 tys., 50 tys. i 25 tys. Propozycje można składać w terminie do 20 września 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem:...

 • Nowe technologie w Hotelu Europa w Starachowicach

  Hotel Europa w Starachowicach ogłasza pilotażowy konkurs związany z wdrożeniem nowych technologii w ramach planowanej inwestycji budowlanej. Celem konkursu jest wyłonienie realnych do zastosowania rozwiązań, które jednocześnie wypełniają przesłanki nowej technologii rozumianej jako usługa badawczo-rozwojowa lub nieopatentowana wiedza techniczna. Konkurs skierowany jest do...

 • MNiSW - oferty pracy dla naukowców

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 października 2011 r. ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", uczelnie mają obowiązek ogłaszania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe przepisy regulują, iż uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na: "stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra...

 • "Granty na granty" dla polskich koordynatorów w 7 PR

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Wymiana osobowa z Republiką Austrii

 • Konkurs ERA-NET PLUS OLAE+

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET PLUS OLAE+ dotyczy obszaru: "Organic Large Area Electronics". Konkurs ma charakter dwuetapowy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (partner projektu) będzie finansować polskie podmioty uczestniczące w projekcie. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012 r. (13:00 CET). Szczegółowe zasady udziału,...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • IDEAS - najnowsze konkursy

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała kolejne konkursy w ramach programu szczegółowego IDEAS 7 Programu Ramowego UE. Granty synergii (ERC Synergy Grant) - granty dla dotychczasowych laureatów ERC umożliwiające wprowadzenie działań komplementarnych, pomiędzy realizowanymi już projektami, mogących skutkować przełomowymi...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • Otwarty konkurs ICT w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro. Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:...

 • CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

  Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i...

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • Joint Technology Initiatives

  W ramach obszaru Joint Technology Initiatives - Wspólne Inicjatywy Technologiczne (FP7 > COOPERATION) Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków. The Clean Sky JTI - "Aviation & Environment": http://www.cleansky.eu/ Dokumentacja konkursowa Clean Sky:...

 • Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym UE

  Komisja Europejska dnia 10 lipca br. ogłosiła ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE, obejmują one następujący zakres tematyczny: - COOPERATION: Health; Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies; Energy; Environment (including...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2014

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu naich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Nowy konkurs na projekty ITN

  Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia...

 • Nowy konkurs "JPI - Antimicrobial Resistance"

  17 marca 2015 r. uruchomiono nabór wniosków w ramach "Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance" (JPI AMR). Propozycje składane w odpowiedzi na ww. konkurs powinny dotyczyć badań w temacie "Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic...

 • Granty na granty - promocja jakości II

 • Granty na granty - MNiSW poszukuje ekspertów

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także w tym roku wspiera przygotowanie wniosków projektowych, które polskie instytucje naukowe zamierzają zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. Konkurs "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii...

 • Aktualne konkursy na projekty badawcze i innowacyjne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi konkursami na projekty badawcze i innowacyjne.

 • "Premia na horyzoncie" - rusza nabór wniosków

  14 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

  Polscy naukowcy wraz z partnerami zagranicznymi mogą przystępować do konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: - ECSEL Joint Undertaking: konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Wnioski składa się dwuetapowo: najpierw wnioski uproszczone (do 24 maja br.) a...

 • Premia na horyzoncie

  14 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach programu "Premia na Horyzoncie". W ramach tej inicjatywy, ministerstwo może przyznać jednostkom naukowym uczestniczącym w programie ramowym Horyzont 2020 dodatkowe środki finansowe. Jednakże mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób...

 • ERC Advanced Grant - konkurs 2016

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC. Konkurs ERC Advanced Grants jest przeznaczony dla wybitnych badaczy, bez względu na ich wiek i narodowość, którzy chcą realizować swoje projekty badawcze w obszarze "frontier research". Projekty badawcze mają dotyczyć przełomowych badań, są obarczone wysokim...

 • Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Otwarcie konkursu inicjatywy IMI2 JU

  Najnowszy konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU) został otwarty 21 grudnia 2016 r. Uczestniczyć w nim mogą konsorcja składające się m.in. z uniwersytetów, instytutów badawczych a także MŚP i organizacji społecznych. Wnioski składane będa dwuetapowo. Termin naboru wniosków dla I etapu to 24 stycznia 2017 r. Wiadomo już, iż ogłoszonych zostanie...

 • Europejska nagroda dla innowatorek

  Do 3 listopada 2016 r. panie mające znaczące osiągnięcia w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań mogą ubiegać się o nagrodę "EU Prize for Women Innovators 2017" przyznawaną przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje nt. konkursu opublikowane zostały pod adresem internetowym:...

 • MNiSW czasowo wstrzymuje "Premię na Horyzoncie"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie informatycznym zawiesza czasowo nabór wniosków do programu "Premia na Horyzoncie". Przerwa w działaniu systemu potrwa do 5 stycznia 2017 r.

 • "Projekt Naukowiec": konkurs z nagrodami

  Młodzi naukowcy! Zagrajcie w grę, którą przygotował specjalnie dla Was zespół polskiej sieci EURAXESS – macie czas do końca października. Dzięki niej, w kilka minut poznacie narzędzie, które znacząco skróci czas wyszukiwania przez Was informacji niezbędnych przy planowaniu naukowych wyjazdów zagranicznych! Grze towarzyszy konkurs,...