Tag: "Warsztaty"

 • Materiały szkoleniowe

  Materiały szkoleniowe udostępniamy pracownikom naukowym naszego ośrodka naukowego, którzy zarejestrowali się i wzięli udział w naszych szkoleniach. Zawarte w materiałach informacje nie stanowią kompletnej wiedzy w danym temacie a są jedynie uzupełnieniem naszych wykładów. Osoby zainteresowane udziałem w konkursach programu H2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach,...

 • 18 maja 2011 r.

 • 9 czerwca 2011 r.

 • 26 maja 2011 r.

 • 8 lutego 2012 r.

 • 14 lutego 2012 r.

 • Warsztaty RPK Lublin

  „Praktyczne wskazówki przygotowania wniosku na projekt badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE” Wolne miejsca na udział w warsztatach dnia: 23 lutego 2012 r. >>

 • 11 października 2012 r.

 • 5 listopada 2014 r.

 • 12 grudnia 2014 r.

 • 28 stycznia 2016 r.

 • 25 lutego 2016 r.

 • Forum Karier Naukowych

  Naukowców, członków środowisk akademickich oraz przedstawicieli otoczenia biznesowego uczelni zapraszamy do udziału w nowym, cyklicznym wydarzeniu pn.: "Forum Karier Naukowych". Celem tej inicjatywy jest wspieranie naukowców w zarządzaniu swoją karierą. Dla uczestników Forum przygotowano wystąpienia tematyczne, warsztaty, dyskusje oraz spotkania...

 • EURATOM - warsztaty dla wnioskodawców

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza zainteresowanych udziałem w najbliższym konkursie Programu Euratom na warsztaty, które odbęda się 28 kwietnia 2016r. w siedzibie KPK, przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. Szczegółowe informacje o warsztatach wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo na stronie:...

 • Spotkanie brokerskie w Brukseli

  1 czerwca br. CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation) organizuje w Brukseli spotkanie dla potencjalnych partnerów zainteresowanych utworzeniem konsorcjów projektowych w obszarze "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy". Oprócz samego spotkania brokerskiego...

 • 16 czerwca 2016 r.

 • 21-22 czerwca 2016 r.

 • Warsztaty ERC

  Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach wspomagających przygotowanie wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. Odbędą się 19 września br. Podczas warsztatów...

 • Instrument MŚP II faza - warsztaty w KPK

  Przedsiębiorcy, którzy chcą z sukcesem przygotować wniosek do II Fazy Instrumentu MŚP mogą wziąć udział w warsztatach, które organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Warsztaty odbędą się 28 września 2016r. w Warszawie. Uczestnikami warsztatów mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą przygotować nowe wnioski projektowe bądź...

 • 24 listopada 2016 r.

 • 30 listopada 2016 r.

 • 8 lutego 2017 r.

 • 9 lutego 2017 r.

 • 15 lutego 2017 r.

 • 16 lutego 2017 r.

 • Twinning: KPK zaprasza na warsztaty

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim organizuje 17 września br. warsztaty, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-03-2019: Twinning. Warsztaty odbędą się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 w budynku Collegium Iuridicum w sali 1.2 w...

 • Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe”

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: „Successful R&I in Europe 2019” (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie. Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod przyszłe konsorcja projektowe w Programie Horyzont 2020. Warto skorzystać z tej...

 • 29 maja 2019 r.

 • 14 listopada 2019 r.

 • NMP TeAm zaprasza na warsztaty online

  Informujemy, że sieć NMP TeAm zorganizuje wkrótce warsztaty pn.: "Rozpocznij swoją przygodę z Horyzontem". Warsztaty skierowane są w szczególności do odbiorców z krajów UE 13, ale ich uczestnikiem może zostać każdy zainteresowany. Adresatami wydarzenia są osoby, które chcą dowiedzieć się jak stawiać pierwsze kroki w programach ramowych...

 • Warsztaty "ERC Mentoring Initiative"

  Rozpoczął się nabór zgłoszeń na warsztaty ERC Mentoring Initiative organizowane przez Instytut Nauk o Człowieku (IWM) oraz Polską Akademię Nauk. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, w dniach 4 i 5 grudnia br. Jest adresowane do naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych...