Tag: "Komisja Europejska - KE"

 • Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji

  Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w ramach Programu CIP EIP. Obszary priorytetowe konkursu to: budownictwo oraz tzw. "zielony biznes". Pozostałe obszary to: recykling materiałów i przemysł spożywczy. Wnioski...

 • Konkurs w programie CIP-ICT PSP

  Komisja Europejska opublikowała 4. zaproszenie do składania wniosków (CIP-ICT PSP-2010-4) w ramach programu Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), będącego częścią Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Wnioski można składać do dnia 1 czerwca 2010 r., godz....

 • Raportowanie w 7 Programie Ramowym tylko za pośrednictwem internetu

  Komisja Europejska ogłosiła, iż z dniem 1 marca 2010 r. używanie udostępnionych przez nią internetowych narzędzi do składania raportów związanych z projektami 7. Programu Ramowego staje się obowiązkowe. Dotyczy to zarówno okresowych i końcowych raportów składanych przez beneficjentów, jak również raportów składanych przez ekspertów...

 • ERC Advanced Grants 2009 - wyniki

  W ramach drugiego konkursu dla doświadczonych naukowców ERC AdG 2009, Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała finansowanie dla 236 projektów. Statystyki dotyczące konkursu ERC Advanced Grant call 2009 dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych.

 • Marie Curie Reintegration Grants

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla...

 • Trzeci konkurs dla początkuących naukowców ERC Starting Grants 2010

  W ramach trzeciego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants 2010) złożono 2873 wnioski: 1205 - panel Physical Sciences and Engineering; 1029 - panel Life Sciences; 639 - panel Social Sciences and Humanities.

 • Oferty dla naukowców finansowane w ramach Akcji Marie Curie COFUND

  Akcja Marie Curie COFUND (PEOPLE) oferuje dodatkowe finansowanie dla istniejących lub nowo powstałych regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców (experienced researchers) we wszystkich dziedzinach nauki. Doświadczony naukowiec to osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia po uzyskaniu tytułu...

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • Ocena okresowa 7 Programu Ramowego

  7 Program Ramowy został poddany ocenie okresowej. Kontrola została przeprowadzona przez grupę niezależnych, międzynarodowych ekspertów, którzy w oparciu o rozbudowaną bazę danych statystycznych 7 PR, ocenili jakość podjętych działań badawczych, sposób wdrażania, zarządzania i postęp w realizacji zamierzonych celów. Pełny tekst raportu z oceny...

 • Modernizacja szkolnictwa wyższego - konsultacje KE

  Komisja Europejska zamierza przyjąć w trzecim kwartale 2011 roku nowy komunikat dotyczący modernizacji szkolnictwa wyższego. Działanie to ma na celu określenie priorytetów rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego, włączając obszar edukacji, badań i innowacji, w ciągu najbliższych 10 lat. Aby lepiej opracować komunikat Komisja Europejska prowadzi szeroko zakrojone...

 • Uproszczenia dot. zasad zarządzania dotacjami z 7 Programu Ramowego

 • Konsultacje: Zielona Księga w sprawie przyszłych wspólnych ram strategicznych UE w zakresie finansowania badań i innowacji

  Dnia 9 lutego 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę, w której proponuje istotne zmiany w UE w zakresie finansowania badań i innowacji. Proponowane zmiany, zostaną wprowadzone w budżecie UE po 2013 roku. Do dnia 20 maja 2011 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie, sugestie od zainteresowanych osób i organizacji. Zielona Księga (Green...

 • Raport DG Enterprise and Industry

 • Zdrowie w 7 PR - dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie

  Komisja Europejska w dniach 9-10 czerwca 2011 r. organizuje dzień informacyjny obszaru tematycznego Zdrowie (HEALTH) w 7 Programie Ramowym oraz spotkanie brokerskie. Spotkanie, które odbędzie się w Brukseli, ma na celu pomoc naukowcom i przedsiębiorcom w znalezieniu potencjalnych partnerów do konsorcjum projektowego 7 PR w obszarze Zdrowie. Udział w spotkaniu jest...

 • Joint Technology Initiatives - Clean Sky, ENIAC - nowe konkursy

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (Joint Technology Initiatives) Clean Sky, ENIAC oraz ARTEMIS. JTI Clean Sky - "Czyste niebo" to partnerstwo o charakterze publiczno-prywatnym w dziedzinie transportu powietrznego. JTI Clean Sky:...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • InfoDay 2012 Environment Calls FP7

  Komisja Europejska (DG Research & Innovation - Directorate Environment) organizuje dzień informacyjny dotyczący obszaru Środowisko (Environment) w 7 Programie Ramowym UE. Spotkanie odbędzie się dnia 17 czerwca 2011 r. w Brukseli. Szczegółowe informacje, program, rejestracja znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events

 • Wersje robocze Programów Pracy 2012

  Komisja Europejska opublikowała kilka wersji roboczych Programów Pracy 2012 (Work Programme 2012) 7 Programu Ramowego UE zawierające proponowane tematy i obszary najbliższych konkursów. Opublikowane dokumenty nie są ostateczną i oficjalną wersją Komisji Europejskiej, są to tzw. "Orientation Papers". Oficjalne dokumenty konkursowe 2012 będą ogłoszone pod...

 • Horizon 2020

  Następca 7 Programu Ramowego otrzyma nazwę "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Nowy program uruchomiony zostanie 1 stycznia 2014 r. i połączy w sobie trzy „unijne” źródła finansowania, aktualnie znane jako: • Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności...

 • Nowe konkursy w 7 PR UE

  Komisja Europejska dnia 20 lipca opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków projektowych w następujących obszarach 7 Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7 PR UE): COOPERATION: Health; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP; Energy; Environment (including...

 • Nagrody dla przedsiębiorczych pań

  Komisja Europejska docenia przedsiębiorcze panie uczestniczące w 7 PR lub CIP. Dla najlepszych przygotowała nagrody pieniężne w wysokości 100 tys., 50 tys. i 25 tys. Propozycje można składać w terminie do 20 września 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem:...

 • Konsultacje Europejskiej Przestrzeni Badawczej

  Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej w okresie do 30 listopada br. Zadaniem publicznych konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat głównych przeszkód, które należy zniwelować w celu osiągnięcia dobrego funkcjonowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA). KE zaprasza do...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Horizon 2020

  Komisja Europejska zaprezentowała założenia i budżet nowego programu "Horizon 2020" (EU Framework Programme for Research and Innovation). Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym KE z dnia 30.11.2011 r.: "Horyzont 2020 - Komisja proponuje: zainwestujmy 80 mld euro w badania i innowacje, aby przyspieszyć wzrost i stworzyć miejsca pracy". ...

 • Otwarty konkurs ICT w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro. Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:...

 • FI-WARE Open Call for New Project Partners

  W ramach platformy Future Internet Core Platform (FI-WARE) ogłoszono pierwszy nabór nowych partnerów do projektu. Zaproszenie dotyczy następujących tematów: middleware for efficient and QoS/security-aware invocation of services and exchange of messages; business models and business elements definition and simulation. Termin zgłoszeń dla nowych...

 • Dni informacyjne 7 PR Komisji Europejskiej

  Komisja Europejska organizuje dni informacyjne w obszarze: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnologies; Energy; Transport 7 Programu Ramowego UE. Spotkania dotyczyć będą ostatnich już konkursów w ramach 7 PR, których ogłoszenie KE planuje na lipiec br. Energy Research Information Day – 2013 calls 4 July 2012,...

 • FP7 WP 2013 Orientation Paper

  Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy 2013 - tzw. Orientation Paper Working Document w następujących obszarach 7 Programu Ramowego UE: - COOPERATION: Space; Security; Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology; Health; Environment; Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production...

 • ICT Proposers' Day 2012

  We wrześniu Polska bedzie gospodarzem imprezy pn.: "ICT Proposers' Day 2012". Jest to spotkanie branży ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), w którym udział biorą przedstawiciele różnych podmiotów zaangażowanych w międzynarodowe projekty badawcze – naukowcy, przedsiębiorstwa, użytkownicy końcowi, przedstawiciele instytucji rządowych...

 • Intelligent Energy Europe

  Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu Intelligent Energy Europe (IEE). Grupa docelowa: władze publiczne, władze państw członkowskich, organizacje prywatne, stowarzyszenia branżowe, MŚP, obywatele, organizacje konsumenckie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne. Policy field(s): Sustainable energy, Renewable Energy,...

 • Kariera naukowa w Europie - ankieta KE

  Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej barier związanych z rozwojem kariery naukowców w Europie. Pytania zostały wypracowane przez grupę naukowców z różnych krajów wybranych przez Komisję Europejską jako „Voice of the Researchers” w celu konsultowania kwestii wpływających na kariery naukowców...

 • Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym UE

  Komisja Europejska dnia 10 lipca br. ogłosiła ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE, obejmują one następujący zakres tematyczny: - COOPERATION: Health; Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies; Energy; Environment (including...

 • Human Resources Strategy for Researchers

  Komisja Europejska zaprasza instytucje do zaangażowania się w działania Institutional Human Resources Strategy Group. Działania obejmują udział w szkoleniu, a także wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment...

 • Komisja Europejska poszukuje ekspertów

  Komisja Europejska poszukuje ekspertów do grup doradczych - Advisory Group programu HORIZON 2020. Komisja zaprasza ekspertów ze wszystkich dziedzin do uczestnictwa w kształtowaniu agendy przyszłego programu ramowego UE w zakresie finansowania badań i innowacji - HORYZONT 2020. Zaproszenie wystosowane przez Komisję Europejską ma charakter otwarty, ciągły. ...

 • SME Participation in FP7

  W serwisie informacyjnym Komisji Europejskiej: Research and Innovation - SME Techweb zamieszczony został najnowszy raport z udziału małych i średnich przedsiębiorstw w projektach 7 Programu Ramowego UE. Raport znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm zakładka: Recent publications. "Tenth Progress Report on SMEs participation in the...

 • FP7 Monitoring Reports

  Komisja Europejska opublikowała 6. raport dotyczący monitoringu 7 Programu Ramowego UE. Aktualne sprawozdanie dotyczy realizacji 7 PR w 2012 roku, prezentuje także analizę porównawczą Programu Ramowego w latach 2007-2012. Opracowanie dostępne jest na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring "Sixth FP7...

 • HORIZON - The EU Research & Innovation Magazine

  Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny ("HORIZON - The EU Research & Innovation Magazine"), w którym prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań i innowacji, finansowane z programów UE. Serwis dostępny jest pod adresem: http://horizon-magazine.eu/

 • Poszukiwani eksperci programu Horyzont 2020

  Komisja Europejska rozpoczęła nabór zgłoszeń dla osoób zainteresowanych wsparciem realizacji nowego programu ramowego UE - HORIZON 2020. Poszukiwani są międzynarodowi specjaliści reprezentujący różne branże jak również różne dziedziny nauki. Osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, mogą zostać powołane przez Komisję Europejską do...

 • Ogłoszono pierwsze konkursy w Horyzoncie 2020

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków projektowych w nowym programie ramowym UE - Horyzont 2020. Z tematyką konkursów można zapoznaćsię w insternecie za pośrednictwem Participant Portal. Serwis wraz z pojawieniem się programu Horyzont 2020 doczekał się nowej szaty graficznej....

 • Horyzont 2020 - nowy serwis KE

  Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis internetowy poświęcony w całości programowi Horyzont 2020. Nowy serwis dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 • Konsultacje programu pracy 2016-2017

  Komisja Europejska rozpoczęła prace nad programem pracy 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” programu Horyzont 2020. Osoby zainteresowane zakresem tematycznym przyszłych konkursów mogą wesprzeć te prace poprzez udział w konsultacjach społecznych. Więcej informacji Komisja publikuje pod niniejszym...

 • Dzień Informacyjny w Brukseli

  Tematyka drugiego konkursu w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badanie mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” zostanie zaprezentowana w trakcie dnia informacyjnego, który odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Charlemagne w Brukseli. Program spotkania oraz rejestracja uczestników zostanie wkrótce...

 • Konsultacje społeczne Programów Pracy 2016-2017

  Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne programów pracy na lata 2016-2017. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania wszelkich uwag i opinii w wybranych obszarach programowych.

 • Uwaga: zmiany w Programach Pracy 2014-2015

  W związku z przyjęciem przez Komisję Europejska aktualizacji Programu Pracy na lata 2014-2015, prosimy osoby aplikujące do programu Horyzont 2020 o zweryfikowanie aktualności posiadanych dokumentów konkursowych. Zmianie mogły ulec zakresy tematyczne, terminy składania wniosków a także budżety konkursów. Pełna i aktualna dokumentacja programu Horyzont 2020 znajduje...

 • 6 nowych krajów stowarzyszonych

  Komisja Europejska poinformowała, iż lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 powiększyła się o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Mołdawię oraz Serbię. Tym samym uczestnicy z ww. krajów traktowani są tak samo jak podmioty z krajów członkowskich UE. Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej...

 • Ograniczone uprawnienia do udziału w H2020

  Komisja Europejska opracowała szczególne warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020 odnoszące się do niektórych państw. Chodzi o ustalenie, czy i w jakich przypadkach możliwe będzie finansowanie udziału w H2020 podmiotów pochodzących z: - regionów najbardziej oddalonych, tj.: Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, Majotta, Saint-Martin...

 • Tunezja dołącza do Programu Horyzont 2020

  1 grudnia 2015 r. tunezyjski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Chiheb Bouden oraz Komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Tunezji z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu tunezyjscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów...

 • Fundusze dla MŚP - raporty KE

  Na stronie Komisji Europejskiej ukazał się coroczny raport na temat źródeł finansowania badań i projektów innowacyjnych podejmowanych przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. W opracowaniu przygotowanym wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny znajduje sie przegląd programów najbardziej polecanych przedsiębiorcom sektora MŚP. Aktualny...

 • Gruzja w konkursie H2020 RISE 2016

  Komisja Europejska informuje, iż Gruzja uzyskała status kraju stowarzyszonego z Programem Horyzont 2020 dla konkursu Research and Innovationa Staff Exchange (RISE). Umowa stowarzyszeniowa zostanie zawarta jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Aktualny wykaz krajów stowarzyszonych znaleźć można w oficjalnym dokumencie KE pod adresem:...

 • Armenia dołącza do Programu Horyzont 2020

  Armeński minister Edukacji i Nauki Levon Mkrtchyan oraz europejski komisarz ds. Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas złozyli podpisy pod umową stowarzyszeniową Armenii z Programem Horyzont 2020. Dzięki temu armeńscy naukowcy oraz przedsiębiorcy uzyskali mozliwość uczestniczenia w projektach H2020 na takich samych warunkach jak ich partnerzy z krajów członkowskich UE i...

 • Nowa inicjatywa dla innowacyjnych MŚP

  Komisja Europejska aktywnie wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez różnego rodzaju działania oferowane w programie Horyzont 2020. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się granty typu "SME Instrument" oraz "Fast Track to Innovation". Dzięki tym i innym inicjatywom znacząco wzrosło uczestnictwo sektora prywatnego w programach ramowych UE. Teraz...

 • Dzień informacyjny dla koordynatorów

  23 września 2016 r. Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli specjalne spotkanie dla koordynatorów projektów H2020. Wydarzenie adresowane jest w szczególności do przedstawicieli tych instytucji, które niebawem podpiszą swoje pierwsze umowy grantowe i chcą poznać najważniejsze aspekty administracyjne, finansowe i prawne związane z przygotowaniem i realizacją...

 • Europejska nagroda dla innowatorek

  Do 3 listopada 2016 r. panie mające znaczące osiągnięcia w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań mogą ubiegać się o nagrodę "EU Prize for Women Innovators 2017" przyznawaną przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje nt. konkursu opublikowane zostały pod adresem internetowym:...

 • Podziel się opinią o programie H2020

  Komisja Europejska prowadzi okresową ocenę programów Horyzont 2020 i Euratom. Swoją opinię o ich funkcjonowaniu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariuszy internetowych: - dla programu Horyzont 2020 pod adresem: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm - dla programu Euratom pod adresem:...

 • Jak zdobyć logo HR Excellence in Research?

  Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji wdrażających przepisy "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października br. w Brukseli. W ramach wydarzenia pt.: Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the...

 • Euratom: seminarium w Brukseli

  21 lutego br., Komisja Europejska organizuje w Brukseli seminarium poświęcone nowym wyzwaniom, które stoją przed programem Euratom Fission. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli agend rządowych, instytutów badawczych, uczelni, platform technologicznych oraz przemysłu. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz rejestracji, prosimy o kontakt z...

 • Konsultacje publiczne programu EURATOM 2021-2025

  Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach, mających określić przyszły kształt Programu Euratom, na lata 2021-2025. Kwestionariusz można wypełnić on-line do dnia 16 lutego 2018r., pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25

 • Jaka będzie nowa definicja MŚP?

  Komisja Europejska zamierza wprowadzić zmiany w definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Jednakże zanim do tego dojdzie, przeprowadzone zostaną konsultacje z przedsiębiorcami. Dostępność wielu instrumentów finansowych uzależniona jest od tego, czy dana firma posiada status MŚP. Dlatego tak ważne jest by przedsiębiorcy zainteresowani korzystnym ukształtowaniem...

 • Konkurs na nowe katedry ERA

  26 lipca 2018r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. W konkursie mogą uczestniczyć uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze, których celem jest wzmocnienie doskonałości wybranych zespołów naukowych, poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry oraz trwałe polepszenie funkcjonowania tych jednostek. Na realizację...

 • Otwarto nabór wniosków dla projektów medycznych

  Od 26 lipca br. można składać wnioski aplikacyjne w obszarze "Zdrowie" w ramach dwóch konkursów na rok 2019: "Better Health and care, economic growth and sustainable health systems" oraz "Digital Transformation in Health and Care". Przy okazji otwarcia ww. naborów, KE uaktualniła program pracy o tematy konkursowe planowane na rok 2020....

 • KPK zaprasza na „EIC Roadshow Warsaw”

  W imieniu Komisji Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na konferencję „EIC Roadshow Warsaw”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz...

 • Koronawirus: KE ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • Koronawirus: IMI2 ogłasza nowy konkurs w nadzwyczajnym trybie

  Komisja Europejska reaguje na zagrożenia związane z pojawieniem się i ekspansją koronawirusa 2019-nCoV ogłaszając w szczególnym trybie nabór wniosków w temacie "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the epidemic". KE przeznacza 10 mln euro na badania naukowe, których wyniki mają być...

 • Covid-19: informacje dla uczestników H2020

  Aktualna sytuacja spowodowana ekspansją wirusa Covid-19 utrudnia pracę zarówno wnioskodawcom jak i beneficjentom programu Horyzont 2020. Mając to na uwadze, Komisja Europejska reaguje np. wydłużając niektóre terminy naboru wniosków. Informacje na ten temat publikowane są w specjalnym serwisie internetowym pn.: "European Research Area (ERA) Corona Platform"....

 • HORYZONT EUROPA