Tag: "Krajowy Punkt Kontaktowy - KPK"

 • Międzynarodowe Szkoły Letnie dla doktorantów i młodych pracowników nauki

  7. Międzynarodowa Szkoła Letnia: "Organic Optoelectronics on the move" (w ramach projektów FP7 Collaborative Projects: OLED 100.eu oraz Fast2Light) odbędzie się w dniach 22-28 czerwca 2010 r. w Krutyni na Mazurach.

 • MŚP w 7 Programie Ramowym - od badań do przemysłu

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie dnia 28 września 2010 r. zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym możliwościom uczestnictwa MŚP w 7 Programie Ramowym, a zwłaszcza w projektach typu "Badania na rzecz MŚP". Wykładowcami będą eksperci Research Executive Agency, KPK, PARP, NCBiR. Informacje o spotkaniu:...

 • Własność intelektualna w CIP-ICT PSP

  Broszura prezentuje najważniejsze zasady związane z własnością intelektualną w projektach CIP-ICT PSP. Broszura dostępna jest w serwisie KPK > Publikacje > Publikacje KPK. http://www.kpk.gov.pl/pliki/10748/kpk_IRP_CIP.pdf

 • Nowa broszura informacyjna dot. Programu CIP

  W serwisie internetowym Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w zakładce "Publikacje" została zamieszczona nowa broszura informacyjna: "Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych - CIP ICT-PSP".

 • Koszty diet i hoteli w ramach projektów 7 PR

  Zgodnie z informacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Komisja Europejska podjęła decyzję dzięki której możliwe będzie stosowanie ryczałtu w odniesieniu do kosztów diet i hoteli związanych z podróżami w ramach projektów 7 PR. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf

 • Ryczałt na koszty pośrednie w projektach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska postanowiła utrzymać przejściową zryczałtowaną stawkę kosztów pośrednich w projektach 7 Programu Ramowego na poziomie 60%. Koszty pośrednie mogą być rozliczane jako ryczałt według stawki ustalonej przez Komisję Europejską, są liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa (subcontracting).

 • Metodologia kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kryteria akceptowalności dla metodologii kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w projektach 7 Programu Ramowego.

 • Stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania dochodów z programów ramowych

  Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE znajduje się pismo Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z programów ramowych, będące odpowiedzią na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.html

 • "Ekoinnowacje w 7 krokach. Mini przewodnik dla beneficjenta"

  Przewodnik zawiera podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP IEE). Przewodnik zawiera informacje dotyczące zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosków, praw...

 • Aspekty finansowe 7 Programu Ramowego

 • Projekt badawczy 7 PR - przygotowanie wniosku Program Szczegółowy Współpraca

  "Projekt badawczy 7PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA" broszura ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA, a także w innych programach szczegółowych 7 Programu Ramowego. http://www.kpk.gov.pl/pliki/9009/poradnik_wspolpraca.pdf

 • Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego

  Nowa wersja broszury informacyjnej (Warszawa, 2011 rok) dla naukowców zainteresowanych udziałem w projektach 7. Programu Ramowego: "Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych badaczy, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową w ramach projektów 7 PR: Pomysły, Ludzie,...

 • Udział Polski w 7 Programie Ramowym UE - statystyki

  Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w dziale "Publikacje" ukazała się nowa broszura dotycząca udziału Polski w 7 Programie Ramowym: "Udział Polski w 7 Programie Ramowym. Statystyki po 219 zakończonych konkursach". Publikacja dostępna jest pod adresem:...

 • Raport - udział Polski w 7 PR

  Raport zawiera statystyki udziału poszczególnych państw UE w projektach 7 Programu Ramowego UE oraz szczegółowe informacje na temat udziału polkich zespołów w projektach 7 PR. Dane zostały opracowane na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, Eurostatu po 274 zakończonych konkursach. Publikacja dostępna jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego...

 • Marie Curie Road Show 2012

  Marie Curie Road Show 2012 to 7 dni informacyjnych w różnych krajach (Niemcy, Francja, Czechy, Rumunia, Włochy, Turcja, Polska) podczas których instytucje europejskie prezentują się jako potencjalne instytucje goszczące dla stypendystów Marie Curie - stypendia Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) oraz granty Career Integration Grants (CIG). ...

 • Statystyki udziału w 7 PR

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował najnowszy raport dotyczący udziału Polski w 7 Programie Ramowym. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie KPK > Publikacje: "Udział Polski w 7 Programie Ramowym - statystyki po 294 zakończonych konkursach": http://www.kpk.gov.pl/pliki/11940/7PR_Raport_po_294_konkursach.pdf

 • Własność intelektualna w 7 PR

  Broszura przygotowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie przybliża najbardziej istotne zasady w zakresie własności intelektualnej w 7 Programie Ramowym UE. Broszura "Własność intelektualna w projektach 7 PR w pigułce" w wersji elektronicznej jest do pobrania ze strony KPK > Publikacje: http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html

 • Marie Curie Actions Road Show - Info Day Warsaw

  Dzień Informacyjny "Marie Curie Actions Road Show" odbędzie się 14 maja 2012 r. w IBIB PAN w Warszawie. Celem spotkania jest przedstawienie dwóch grantów Marie Curie: "Intra-European Fellowships" oraz "Career Integration Grant", które finansują badania i szkolenia dla indywidualnych naukowców w Europie. Ponadto podczas spotkania...

 • Kariera naukowa w Europie - ankieta KE

  Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej barier związanych z rozwojem kariery naukowców w Europie. Pytania zostały wypracowane przez grupę naukowców z różnych krajów wybranych przez Komisję Europejską jako „Voice of the Researchers” w celu konsultowania kwestii wpływających na kariery naukowców...

 • Mat & Nano Brokerage Day

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Enterprise Europe Network w Polsce organizuje Międzynarodowe Spotkanie Brokerskie dla badań w obszarze nanotechnologii oraz materiałów: Mat&Nano Brokerage Day, 18 września 2012 r. w Warszawie. Podtawowym celem imprezy jest wsparcie tworzenia konsorcjów badawczych dla tematów z obszaru...

 • ICT Proposers' Day 2012

  We wrześniu Polska bedzie gospodarzem imprezy pn.: "ICT Proposers' Day 2012". Jest to spotkanie branży ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), w którym udział biorą przedstawiciele różnych podmiotów zaangażowanych w międzynarodowe projekty badawcze – naukowcy, przedsiębiorstwa, użytkownicy końcowi, przedstawiciele instytucji rządowych...

 • Human Resources Strategy for Researchers

  Komisja Europejska zaprasza instytucje do zaangażowania się w działania Institutional Human Resources Strategy Group. Działania obejmują udział w szkoleniu, a także wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment...

 • Dodatkowe możliwości dla humanistów

  W ramach projektu realizowanego przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych ds. 7 Programu Ramowego UE w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych opracowano dokument pt.: "Opportunities for SSH researchers". Podstawowym źródłem konkursów dla naukowców zajumujących się naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi jest obszar...

 • Program CIP-ICT PSP - dzień informacyjny

  Dnia 11 grudnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizuje dzień informacyjny dla Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności w zakresie ICT - CIP-ICT PSP. Tematyka spotkania obejmować będzie zagadnienia związane z aplikowaniem do 7 konkursu CIP-ICT PSP, który będzie ogłoszony na początku 2013 r. Spotkanie odbędzie...

 • Udział Polski w 7 Programie Ramowym UE

  W serwisie internetowym Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie zamieszczono nową publikację: "Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach". Publikacja dotyczy wyników 337 konkursów z 7 Programu Ramowego UE, zawiera zestawienie uczestnictwa krajów UE. Raport dostępny jest na stronie...

 • Dzień informacyjny "Food security"

  14 października br., w budynku SGGW przy Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny poświęcony tematyce „Food security” w ramach programu Horyzont 2020. Tematyka konkursów ogłoszonych przez Komisję Europejską na 2015 rok jest bardzo interesująca z punktu widzenia polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Obejmuje takie zagadnienia jak:...

 • Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący obszaru tematycznego pt.: "Zdrowie, zmiany demograficznych i dobrostan" w ramach programu HORYZONT 2020. Spotkanie obdędzie się w Warszawie 18 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 – do 14:30. Szczegóły zostaną podane do wiadomości wkrótce...

 • 25 listopada 2014 r.

 • Dzień informacyjny NMBP w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii. Wydarzenie odbędzie się 6 października 2015 r. w Warszawie. Osoby...

 • Transport drogowy w nowych konkursach H2020

  23 października 2015 r. w Warszawie będzie miał miejsce dzień informacyjny poświęcony tematyce badawczej transportu drogowego przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” Programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Przemysłowy...

 • Dzień informacyjny Infrastruktur Badawczych

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwości udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur (zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur). Program spotkania oraz system rejestracji uczestnictwa...

 • ERA-NET: dzień informacyjny dla nauk społecznych

  27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET: NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL) oraz ERA-NET Smart Urban Futures: Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage, New...

 • Forum Karier Naukowych

  Naukowców, członków środowisk akademickich oraz przedstawicieli otoczenia biznesowego uczelni zapraszamy do udziału w nowym, cyklicznym wydarzeniu pn.: "Forum Karier Naukowych". Celem tej inicjatywy jest wspieranie naukowców w zarządzaniu swoją karierą. Dla uczestników Forum przygotowano wystąpienia tematyczne, warsztaty, dyskusje oraz spotkania...

 • EURATOM - warsztaty dla wnioskodawców

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza zainteresowanych udziałem w najbliższym konkursie Programu Euratom na warsztaty, które odbęda się 28 kwietnia 2016r. w siedzibie KPK, przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. Szczegółowe informacje o warsztatach wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo na stronie:...

 • Dzień informacyjny obszaru "Zdrowie" w KPK

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym, który poświęcony zostanie zbliżającym się konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan". Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są zarejestrowanie swojego udziału....

 • Krajowy dzień informacyjny NMP

  15 czerwca 2016 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, w Auli im. Kazimierza Lepszego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii,...

 • Instrument MŚP II faza - warsztaty w KPK

  Przedsiębiorcy, którzy chcą z sukcesem przygotować wniosek do II Fazy Instrumentu MŚP mogą wziąć udział w warsztatach, które organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Warsztaty odbędą się 28 września 2016r. w Warszawie. Uczestnikami warsztatów mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą przygotować nowe wnioski projektowe bądź...

 • Dzień Informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  Informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) organizuje Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w...

 • Zapraszamy na dzień informacyjny ERA Chairs i Twinning

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza 24 stycznia 2017 r. na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie szczegółów dotyczących zasad aplikowania oraz sposobu przygotowania i realizacji projektów do programów: Twinning oraz ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w...

 • Szkoła Letnia w Armenii

  Do 19 maja 2017 r. przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych mogą ubiegać się o udział w zajęciach szkoły letniej projektu Black Sea Horizon. Wydarzenie pn. "BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities” odbędzie się w terminie 10-11 lipca 2017 r. w stolicy Armenii, Erywaniu. Celem projektu Black Sea Horizon jest wspieranie współpracy...

 • Dzień informacyjny programu Euratom w ICHTJ

  12 lutego br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) zorganizowany zostanie dzień informacyjny programu Euratom. Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Spotkanie zostanie poświęcone konkursowi przewidzianemu w Programie Pracy na 2018 rok. Oprócz tego...

 • ERA Chairs: KPK zaprasza na szkolenie

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 4 września br. szkolenie, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. Odbędzie się ono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza...

 • Twinning: KPK zaprasza na warsztaty

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim organizuje 17 września br. warsztaty, którego tematem będzie przygotowanie wniosków na otwarty niedawno konkurs WIDESPREAD-03-2019: Twinning. Warsztaty odbędą się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 w budynku Collegium Iuridicum w sali 1.2 w...

 • EIT Awareness Day

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie zapraszają na konferencję pt.: „EIT Awareness Day”, która odbędzie się 25 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Sala Pod Kopułą), Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Podczas konferencji przedstawiona zostanie...

 • Europejskie Forum Technologiczne

  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Europejskim Forum Technologicznym, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i będzie poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE...

 • Dzień Informacyjny: "Bezpieczeństwo żywnościowe"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarty Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Wydarzenie odbędzie się...

 • Dzień informacyjny "Europa w zmieniającym się świecie"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE informujemy, iż otwarta została rejestracja na międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie, poświęcone konkursom w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - "Europa w zmieniającym się świecie". W trakcie wydarzenia przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej zaprezentują: założenia...

 • Spotkanie Networkingowe “Successful R&I in Europe”

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu networkingowym: „Successful R&I in Europe 2019” (organizowanym przez Zenit), które odbędzie się w dniach 14-15 lutego br., w Düsseldorfie. Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod przyszłe konsorcja projektowe w Programie Horyzont 2020. Warto skorzystać z tej...

 • KPK zaprasza na „EIC Roadshow Warsaw”

  W imieniu Komisji Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na konferencję „EIC Roadshow Warsaw”, która odbędzie się 7 maja 2019 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz...

 • ICT Proposers' Day w Helsinkach

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) informuje, iż w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu...

 • NMP TeAm zaprasza na warsztaty online

  Informujemy, że sieć NMP TeAm zorganizuje wkrótce warsztaty pn.: "Rozpocznij swoją przygodę z Horyzontem". Warsztaty skierowane są w szczególności do odbiorców z krajów UE 13, ale ich uczestnikiem może zostać każdy zainteresowany. Adresatami wydarzenia są osoby, które chcą dowiedzieć się jak stawiać pierwsze kroki w programach ramowych...

 • KPK zaprasza na "Lato z MSCA"

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza indywidualnych naukowców planujących prowadzenie badań za granicą oraz instytucje zainteresowane przyjmowaniem naukowców przebywających poza granicami Polski na wirtualne spotkania, szkolenia i konsultacje związane z działaniami Marii Skłodowskiej-Curie. Listę wydarzeń wraz z planowanymi terminami...

 • Kryształowe Brukselki: edycja 2020

  Tylko do 2 października br. można zgłaszać kandydatów do coroczej "Nagrody Kryształowej Brukselki". Nagroda przyznawana jest od 2001 r. jako wyróżnienie dla aktywnych na arenie międzynarodowej naukowców i przedsiębiorców odnoszących sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Kapituła Nagrody wybiera...

 • Zapraszamy na "Tydzień z Klastrami"!

  Zapraszamy na cykl wydarzeń online inaugurujących w Polsce program Horyzont Europa. Szczegóły, dokładny program wydarzenia i zapisy znajdują się na podpiętych stronach internetowych. Europa. Horyzont możliwości: 16 kwietnia - Konferencja inaugurująca program na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa Tydzień z Klastrami: 19 kwietnia - Zdrowie 20 kwietnia - Kultura,...