Tag: "Projekty"

 • Międzynarodowe Szkoły Letnie dla doktorantów i młodych pracowników nauki

  7. Międzynarodowa Szkoła Letnia: "Organic Optoelectronics on the move" (w ramach projektów FP7 Collaborative Projects: OLED 100.eu oraz Fast2Light) odbędzie się w dniach 22-28 czerwca 2010 r. w Krutyni na Mazurach.

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji

  Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w ramach Programu CIP EIP. Obszary priorytetowe konkursu to: budownictwo oraz tzw. "zielony biznes". Pozostałe obszary to: recykling materiałów i przemysł spożywczy. Wnioski...

 • Trzeci konkurs dla początkuących naukowców ERC Starting Grants 2010

  W ramach trzeciego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants 2010) złożono 2873 wnioski: 1205 - panel Physical Sciences and Engineering; 1029 - panel Life Sciences; 639 - panel Social Sciences and Humanities.

 • Konkurs MNiSW "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • FNP: Rusza VI edycja programu TEAM

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do programu TEAM. O granty ubiegać się mogą liderzy zespołów naukowych prowadzących prace badawcze w obszarach Bio, Info, Techno i zamierzający zatrudnić młodych badaczy: studentów po 3 roku studiów, doktorantów lub doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). ...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • 15 października 2010 r.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt: "Jak uzyskać europejski grant badawczy, praktyczne wskazówki udziału w 7 Programie Ramowym". Szkolenie odbędzie się 15 października 2010 r. w Lublinie (Chatka Żaka, "Mała scena" Ip., godz. 10:00 - 15:30).

 • Raportowanie w 7 Programie Ramowym tylko za pośrednictwem internetu

  Komisja Europejska ogłosiła, iż z dniem 1 marca 2010 r. używanie udostępnionych przez nią internetowych narzędzi do składania raportów związanych z projektami 7. Programu Ramowego staje się obowiązkowe. Dotyczy to zarówno okresowych i końcowych raportów składanych przez beneficjentów, jak również raportów składanych przez ekspertów...

 • Koszty diet i hoteli w ramach projektów 7 PR

  Zgodnie z informacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Komisja Europejska podjęła decyzję dzięki której możliwe będzie stosowanie ryczałtu w odniesieniu do kosztów diet i hoteli związanych z podróżami w ramach projektów 7 PR. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf

 • Ryczałt na koszty pośrednie w projektach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska postanowiła utrzymać przejściową zryczałtowaną stawkę kosztów pośrednich w projektach 7 Programu Ramowego na poziomie 60%. Koszty pośrednie mogą być rozliczane jako ryczałt według stawki ustalonej przez Komisję Europejską, są liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa (subcontracting).

 • Metodologia kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kryteria akceptowalności dla metodologii kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w projektach 7 Programu Ramowego.

 • Stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania dochodów z programów ramowych

  Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE znajduje się pismo Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z programów ramowych, będące odpowiedzią na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.html

 • "Ekoinnowacje w 7 krokach. Mini przewodnik dla beneficjenta"

  Przewodnik zawiera podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP IEE). Przewodnik zawiera informacje dotyczące zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosków, praw...

 • Dzień Informacyjny "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym" - Program "Możliwości"

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym działaniom na rzecz Współpracy Międzynarodowej (INCO) w 7 Programie Ramowym. Spotkanie pt.: "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym - Program Możliwości" odbędzie się w Warszawie, dnia 29 października 2010 r. Miesjce...

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - konkurs 2010

  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) wspiera projekty w zakresie polsko-niemieckiej współpracy między środowiskiem naukowym obu krajów. Fundacja wspiera wspólne projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych, nauk ekonomicznych. Konkurs 2010 Obowiązujące priorytety...

 • Konkurs na polsko-izraelskie granty badawcze

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych może być rozwijanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych w celu ich praktycznego zastosowania. Wnioski można składać do 15 listopada br. Szczegóły znajdą Państwo na stronach NCBiR.

 • Konferencja podsumowująca projekt "Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki"

  13 grudnia 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, aula 1031, X piętro Collegium Jana Pawła II. Początek spotkania o godz. 10:00. Szczegółowe informacje na stronie projektu: http://ict.kul.eu/index.html?id=2&zid=46

 • The Blaise Pascal Research Chairs

  "Międzynarodowe katedry Blaise Pascal" to program powołany przez rząd i region Ille-de-France. Do dnia 10 stycznia 2011 r. trwa nabór kandydatów ze wszystkich dziedzin naukowych. Każda katedra umożliwia naukowcom z zagranicy, posiadającym znaczny dorobek naukowy, prowadzenie prac badawczych przez okres 12 miesięcy w dowolnym ośrodku naukowym Ille-de-France....

 • Noc Naukowców 2011

  Do dnia 12 stycznia 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Noc Naukowców (Researchers' Night) - program PEOPLE 7 Programu Ramowego. Działanie to ma na celu promocję zawodu naukowca poprzez organizację różnych imprez w tym samym dniu we wszystkich krajach europejskich. Noc Naukowców odbędzie się dnia 23 wrzesnia 2011 r....

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • Możliwość dołączenia do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 PR

  Istnieje możliwość dołączenia się do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 Programu Ramowego. Informacje dotyczą konkursu otwartego 27 września 2010 r., a odnoszą się do celów ICT zatytułowanego „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”. Konkurs, czyli możliwość dołączania trwa do 18.01.2011 r.,...

 • Projekt badawczy 7 PR - przygotowanie wniosku Program Szczegółowy Współpraca

  "Projekt badawczy 7PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA" broszura ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA, a także w innych programach szczegółowych 7 Programu Ramowego. http://www.kpk.gov.pl/pliki/9009/poradnik_wspolpraca.pdf

 • Marie Curie ITN

  Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - celem akcji jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej. Szczegółowe informacje o...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Marie Curie IRSES

  Do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Marie Curie (program PEOPLE 7 Programu Ramowego) - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), czyli Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych. Celem projektów Marie Curie IRSES jest wzmocnienie współpracy naukowej poprzez wymianę pracowników między...

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • ERC Advanced Investigators Grant 2011

  Do dnia 6 kwietnia 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) w obszarze "Social Sciences and Humanities". Granty, ERC Advanced Investigators Grant 2011, wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców. O grant może się ubiegać...

 • Joint Technology Initiatives - Clean Sky, ENIAC - nowe konkursy

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (Joint Technology Initiatives) Clean Sky, ENIAC oraz ARTEMIS. JTI Clean Sky - "Czyste niebo" to partnerstwo o charakterze publiczno-prywatnym w dziedzinie transportu powietrznego. JTI Clean Sky:...

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, których zadania zostały wcześniej zgłoszone i brały udział w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - program POMYSŁY (IDEAS) ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Warunkiem koniecznym jest ocena projektu w konkursie ERC i uzyskanie powyżej 70 punktów (w pierwszym etapie oceny) i...

 • Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

  W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres: climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency), sustainable economies and resources (environmental technologies, water...

 • IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, które brały udział w konkursie European Research Council: ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r Więcej informacji >>

 • Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres". W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming...

 • Marie Curie - granty intergracyjne dla naukowców

  O granty Marie Curie Career Integration Grants, mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy ("experienced researcher" - osoba, która posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego od chwili uzyskania tytułu magistra), w dowolnej dziedzinie naukowej, którym zaproponowano stałą pracę w instytucjach w krajach europejskich (kraje członkowskie UE...

 • Program POLONIUM 2012-2013

 • Program "Iuventus Plus"

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Ogólnie o 7 Programie Ramowym

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • IDEAS - najnowsze konkursy

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała kolejne konkursy w ramach programu szczegółowego IDEAS 7 Programu Ramowego UE. Granty synergii (ERC Synergy Grant) - granty dla dotychczasowych laureatów ERC umożliwiające wprowadzenie działań komplementarnych, pomiędzy realizowanymi już projektami, mogących skutkować przełomowymi...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • "Granty na granty" dla polskich koordynatorów w 7 PR

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Otwarty konkurs ICT w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro. Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

  Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i...

 • KORANET

  W ramach programu KORANET (Korean scientific cooperation network with the European Research Area) trwa nabór wniosków w konkursie "Green Technologies". Do dnia 6 kwietnia 2012 r., godz. 15:00 GMT można składać wnioski dotyczące projektów w obszarze: - Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering,...

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • Program LIFE+

  Komisja Europejska ogłosiła 13 marca zaproszenie konkursowe w ramach programu LIFE+. Program LIFE+ wspiera wyłącznie projekty w dziedzinie badań nad środowiskiem i składa się z trzech komponentów: Nature and biodiversity Environment policy and governance Information and communication. Termin zgłaszania aplikacji upływa z dniem 26 września 2012...

 • JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life"

  W ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) uruchomiono pierwsze działanie - Centrum Wiedzy (Knowledge Hub) DEDIPAC. Sieć wybranych grup badawczych i naukowców z 12 państw człnkowskich JPI (w tym Polska) będzie realizować wspólny, transdyscyplinarny i interdyscyplinarny program działań badawczych w celu lepszego zrozumienia...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • TransCure International Fellowship Program

  Międzynarodowy program stypendialny - International Fellowship Program (IFP) TransCure, dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach działań Marie Curie Actions (COFUND, FP7) zaprasza do aplikacji osoby ubiegające się o szkolenia "post-doctoral" w ramach interdyscyplinarnej sieci badawczej. Tematyka badawcza: biophysics, pathophysiology, structural biology,...

 • 7 PR