Tag: "Badania"

 • ERC Advanced Grants 2009 - wyniki

  W ramach drugiego konkursu dla doświadczonych naukowców ERC AdG 2009, Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała finansowanie dla 236 projektów. Statystyki dotyczące konkursu ERC Advanced Grant call 2009 dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych.

 • Trzeci konkurs dla początkuących naukowców ERC Starting Grants 2010

  W ramach trzeciego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants 2010) złożono 2873 wnioski: 1205 - panel Physical Sciences and Engineering; 1029 - panel Life Sciences; 639 - panel Social Sciences and Humanities.

 • MŚP w 7 Programie Ramowym - od badań do przemysłu

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie dnia 28 września 2010 r. zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym możliwościom uczestnictwa MŚP w 7 Programie Ramowym, a zwłaszcza w projektach typu "Badania na rzecz MŚP". Wykładowcami będą eksperci Research Executive Agency, KPK, PARP, NCBiR. Informacje o spotkaniu:...

 • Konkurs MNiSW "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • 15 października 2010 r.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt: "Jak uzyskać europejski grant badawczy, praktyczne wskazówki udziału w 7 Programie Ramowym". Szkolenie odbędzie się 15 października 2010 r. w Lublinie (Chatka Żaka, "Mała scena" Ip., godz. 10:00 - 15:30).

 • Stypendia i staże oferowane przez Joint Research Centre (JRC)

  Wspólnotowe Centrum Badawcze posiada 7 instytutów naukowych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Wspólnotowe Centrum Badawcze utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach UE, w ramach...

 • European Institute of Innovation & Technology

  Europejski Instytut Innowacji i Technologii poszukuje osób w celu stworzenia bazy danych potencjalnych niezależnych ekspertów w następujących obszarach tematycznych: Sustainable energy; Climate change adaptation and mitigation; Future information and communication society; Business creation and venture capital; Innovation in existing business; Entrepreneurial education;...

 • "Ekoinnowacje w 7 krokach. Mini przewodnik dla beneficjenta"

  Przewodnik zawiera podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP IEE). Przewodnik zawiera informacje dotyczące zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosków, praw...

 • Fundusz Stypendialny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego obejmuje: wizyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (ze stopniem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (czas trwania stypendium: od 6 do 24 miesięcy) oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski i Szwajcarii w celu przygotowania projektów...

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - konkurs 2010

  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) wspiera projekty w zakresie polsko-niemieckiej współpracy między środowiskiem naukowym obu krajów. Fundacja wspiera wspólne projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych, nauk ekonomicznych. Konkurs 2010 Obowiązujące priorytety...

 • The Blaise Pascal Research Chairs

  "Międzynarodowe katedry Blaise Pascal" to program powołany przez rząd i region Ille-de-France. Do dnia 10 stycznia 2011 r. trwa nabór kandydatów ze wszystkich dziedzin naukowych. Każda katedra umożliwia naukowcom z zagranicy, posiadającym znaczny dorobek naukowy, prowadzenie prac badawczych przez okres 12 miesięcy w dowolnym ośrodku naukowym Ille-de-France....

 • Oferta stypendialna DAAD dla Polaków

  Na stronie internetowej Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie (DAAD) zamieszczono nową ofertę stypendialną dla Polaków. Oferta stypendialna skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców (postdoc i z dłuższym stażem naukowym). Szczegółowe informacje na stronie DAAD > Stypendia dla...

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • Możliwość dołączenia do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 PR

  Istnieje możliwość dołączenia się do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 Programu Ramowego. Informacje dotyczą konkursu otwartego 27 września 2010 r., a odnoszą się do celów ICT zatytułowanego „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”. Konkurs, czyli możliwość dołączania trwa do 18.01.2011 r.,...

 • Marie Curie ITN

  Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - celem akcji jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej. Szczegółowe informacje o...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Laureatki L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2010

  10 grudnia 2010 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której 5 badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Każdego roku w ramach programu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przyznawane są 3 stypendia doktoranckie oraz 2 stypendia habilitacyjne. Na stronie...

 • Mobilność Plus - program MNiSW

  Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie...

 • Marie Curie IRSES

  Do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Marie Curie (program PEOPLE 7 Programu Ramowego) - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), czyli Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych. Celem projektów Marie Curie IRSES jest wzmocnienie współpracy naukowej poprzez wymianę pracowników między...

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • Joint Technology Initiatives - Clean Sky, ENIAC - nowe konkursy

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (Joint Technology Initiatives) Clean Sky, ENIAC oraz ARTEMIS. JTI Clean Sky - "Czyste niebo" to partnerstwo o charakterze publiczno-prywatnym w dziedzinie transportu powietrznego. JTI Clean Sky:...

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

  Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW. Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego). Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie...

 • Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą...

 • Konkursy NCN

  Do 17 czerwca 2011 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki o dofinansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych. Więcej informacji >>

 • Konkursy NCN

 • Pierwszy konkurs INNOTECH-u

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) uruchamia nabór wniosków na projekty badawcze i rozwojowe w ramach Programu INNOTECH. Warunkiem udziału w programie jest prowadzenie badań naukowych lub działań mających na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług mających pozytywne oddziaływanie na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki....

 • Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

  W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440;...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, których zadania zostały wcześniej zgłoszone i brały udział w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - program POMYSŁY (IDEAS) ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Warunkiem koniecznym jest ocena projektu w konkursie ERC i uzyskanie powyżej 70 punktów (w pierwszym etapie oceny) i...

 • Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

  W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres: climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency), sustainable economies and resources (environmental technologies, water...

 • IDEAS PLUS

  Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, które brały udział w konkursie European Research Council: ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r Więcej informacji >>

 • Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres". W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming...

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy. Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej...

 • Program POLONIUM 2012-2013

 • Program "Iuventus Plus"

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Ogólnie o 7 Programie Ramowym

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • "Granty na granty" dla polskich koordynatorów w 7 PR

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Otwarty konkurs ICT w 7 PR

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro. Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

  Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i...

 • 7 kwietnia 2011 r.

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • Zapowiedź nowych konkursów NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi we wrześniu nabór wniosków do Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Celem tej inicjatywy jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez jednostki naukowe z obydwu krajów. Wsparcie finansowe programu obejmie projekty dotyczące następujących...

 • Program LIFE+

  Komisja Europejska ogłosiła 13 marca zaproszenie konkursowe w ramach programu LIFE+. Program LIFE+ wspiera wyłącznie projekty w dziedzinie badań nad środowiskiem i składa się z trzech komponentów: Nature and biodiversity Environment policy and governance Information and communication. Termin zgłaszania aplikacji upływa z dniem 26 września 2012...

 • National Taiwan University oferuje programy dla naukowców z Polski

  W ramach międzynarodowej współpracy między National Taiwan University (NTU) i Europą Środkowo-Wschodnią dostępne są programy dla naukowców z Polski: 1) Sharing Precious Instrument Program; 2) Postdoctoral Fellowship & Postdoctoral Position Opening. Szczegółowe informacje o programach NTU znajdują się na stronie:...

 • 7 PR

 • Ankieta IBM na temat szkolnictwa wyższego

  Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym na temat szkolnictwa wyższego prowadzonym przez IBM Institute for Business Value. Prośbę kierujemy szczególnie do osób, które zajmują się dydaktyką. Ankieta jest dostepna pod adresem internetowym: https://ibm.biz/IBVHigherEdSurvey Badanie potrwa do 31 pazdziernika 2014 r.. Raport zawierający wyniki badań z całego...

 • Mobilność Plus

 • Programy NCN

 • Euraxess bada wpływ pandemii Covid-19 na pracę i mobilność naukowców.

  Poza ogromnym wpływem na zdrowie i dobrobyt, Covid-19 ma ogromny wpływ na badania naukowe. Ograniczenia związane z pandemią wpływają nie tylko na sposób pracy naukowców, ale także tworzą nowe bariery dla interakcji z partnerami, zapewnienia ciągłości finansowania prac badawczych, nawiązywania i prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej oraz...