Tag: "Stypendia"

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Marie Curie Reintegration Grants

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla...

 • Stypendia Niemieckiej Fundacji DBU

  Program stypendialny umożliwia odbycie stażu (od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych. Głównym celem programu jest realizacja projektów, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Wnioski można składać do dnia 4 października 2010...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • Stypendia i staże oferowane przez Joint Research Centre (JRC)

  Wspólnotowe Centrum Badawcze posiada 7 instytutów naukowych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Wspólnotowe Centrum Badawcze utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach UE, w ramach...

 • Fundusz Stypendialny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego obejmuje: wizyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (ze stopniem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (czas trwania stypendium: od 6 do 24 miesięcy) oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski i Szwajcarii w celu przygotowania projektów...

 • Oferta stypendialna DAAD dla Polaków

  Na stronie internetowej Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie (DAAD) zamieszczono nową ofertę stypendialną dla Polaków. Oferta stypendialna skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców (postdoc i z dłuższym stażem naukowym). Szczegółowe informacje na stronie DAAD > Stypendia dla...

 • Nowe konkursy w ramach 7 Programu Ramowego

  Komisja Europejska dnia 20 lipca 2010 r. opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków (Calls for proposals) w ramach programów szczegółowych 7 Programu Ramowego: WSPÓŁPRACA, POMYSŁY, LUDZIE, MOŻLIWOŚCI. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w oficjalnym serwisie Komisji Europejskiej - CORDIS > FP7 > Find a Call. ...

 • Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego

  Nowa wersja broszury informacyjnej (Warszawa, 2011 rok) dla naukowców zainteresowanych udziałem w projektach 7. Programu Ramowego: "Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych badaczy, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową w ramach projektów 7 PR: Pomysły, Ludzie,...

 • Zostań rezydentem EURIAS

  Do 31 maja 2011 r. Europejski Instytut Studiów Zaawansowanych (EURIAS) przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu w jednym z 14 Instytutów, które znajdują się w: Berlinie, Bolonii, Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Cambridge, Helsinkach, Jerozolimie, Lyonie, Nantes, Paryżu, Uppsalii, Wiedniu lub Wassenaar. Na rok akademicki 2012/2013, EURIAS przygotował: •...

 • Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

  1 maja ruszyła kolejna już edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach biologiczno-medycznych. W ramach konkursu stypendia otrzymają 3 doktorantki i 2 habilitantki. Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2011...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Ogólnie o 7 Programie Ramowym

 • Oferty dla naukowców finansowane w ramach Akcji Marie Curie COFUND

  Akcja Marie Curie COFUND (PEOPLE) oferuje dodatkowe finansowanie dla istniejących lub nowo powstałych regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców (experienced researchers) we wszystkich dziedzinach nauki. Doświadczony naukowiec to osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia po uzyskaniu tytułu...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • 7 kwietnia 2011 r.

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • National Taiwan University oferuje programy dla naukowców z Polski

  W ramach międzynarodowej współpracy między National Taiwan University (NTU) i Europą Środkowo-Wschodnią dostępne są programy dla naukowców z Polski: 1) Sharing Precious Instrument Program; 2) Postdoctoral Fellowship & Postdoctoral Position Opening. Szczegółowe informacje o programach NTU znajdują się na stronie:...

 • TransCure International Fellowship Program

  Międzynarodowy program stypendialny - International Fellowship Program (IFP) TransCure, dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach działań Marie Curie Actions (COFUND, FP7) zaprasza do aplikacji osoby ubiegające się o szkolenia "post-doctoral" w ramach interdyscyplinarnej sieci badawczej. Tematyka badawcza: biophysics, pathophysiology, structural biology,...

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • 7 PR

 • The William Harvey International Translational Research Academy

  WHRI-ACADEMY to międzynarodowy program stypendialny dla doświadczonych naukowców w obszarze "health care" oraz "life sciences". Program jest współfinansowany przez działanie Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia przeznaczone są dla naukowców doświadczonych, tj. osób po doktoracie lub z...

 • The International Post doc Fellowship Programme in Plant Sciences

  Międzynarodowy program stypendialny dla naukowców w obszarze "plant sciences", dofiansowany w ramach działania Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia dla naukowców doświadczonych tzw. experienced researchers - osób po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem badawczym. Lista instytucji, w...

 • Stypendia im. Józefa Tischnera

  Polscy doktoranci oraz doktorzy, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia mogą ubiegać się o stypendium im. Józefa Tischnera. W programie mogą brać udział wyłącznie przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych. Laureaci wyjadą na okres 6 miesięcy (lipiec - grudzień 2015 r.) do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom...

 • Belgijskie uczelnie zapraszają na stypendia

  Informujemy, iż do 1 stycznia 2015 r. można ubiegać się o stypendium w ramach programu „MOVE-IN Louvain”. Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej pochodzącemu z akcji COFUND 7 Programu Ramowego UE, 3 uczelnie wyższe: Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (ULS-B) przyjmą ok. 50 doświadczonych...

 • Nowy konkurs na projekty ITN

  Od 2 września br. można składać do Komisji Europejskiej wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN). Celem projektów ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia...

 • Program stypendialny ENEA 2015

  ENEA Research Centre z Włoch zaprasza początkujących naukowców do składania wniosków o przyznanie jednego z ośmiu stypendiów w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego ENEA 2015. Do udziału w programie kwalifikują się naukowcy ze stażem nie przekraczającym 4 lat pracy badawczej od uzyskania tytułu naukowego magistra. Stypendyści będą prowadzić...

 • 26 marca 2015 r.

 • Stypendia ASSISTID dla psychologów i terapeutów

  Instytut badawczy DOCTRID z Irlandii przyjmuje wnioski stypendialne do programu "ASSISTID", finansowanego w ramach działania Marie Curie COFUND z 7 Programu Ramowego UE. O stypendia ubiegać się mogą osoby prowadzące badania nad niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca 2015 r....

 • Stypendia dla artystów i humanistów

  Pracownicy naukowi, zajmujący sie twórczością lub prowadzący badania naukowe w zakresie archeologii, architektury (także krajobrazu), literatury, filologii klasycznej, muzyki, tańca, filmu, teatru, historii oraz sztuk wizualnych mogą ubiegać się o stypendium fundacji Bogliasco. Dofinansowanie z programu stypendialnego umożliwi laureatowi oraz osobie towarzyszacej pokrycie...

 • Konkurs na granty RISE - aktualizacja

  6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs...

 • Nowy konkurs L’Oréal Polska

  Do 31 maja br. trwa nabór wniosków w ramach wspólnego przedsięwzięcia L’Oréal Polska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z oferty tej skorzystać mogą wyłącznie kobiety prowadzące badania w dziedzinie nauk o życiu. Pięć najlepszych zgłoszeń zostanie nagrodzonych stypendiami, z których dwa w wysokości...

 • Stypendia i staże habilitacyjne w Niemczech

  Niemieckie uniwersytety, instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie przyjmą naukowców na stypendia i staże habilitacyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektów badawczo-szkoleniowych "H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)". Granty MSCA umożliwiają sfinansowanie projektów habilitacyjnych we wszystkich dyscyplinach....

 • Nowy konkurs stypendialny w programie H2020

  12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Nowy konkurs na granty RISE

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez konsorcjum składające się z min. trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (w tym dwa członkowskie UE lub stowarzyszone). Konkurs adresowany jest dla...

 • EURIAS Fellowships Programme

  19 kwietnia 2016 r. uruchomiony został nabór wniosków na zagraniczne staże naukowe w ramach EURIAS Fellowships Programme. Staż zrealizować można w jednym z kilkunastu instytutów naukowych współpracujących z programem. Organizatorzy pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem, podróżą oraz badaniami naukowymi. Dodatkowo, każdy stażysta otrzyma...

 • Stypendia Marie Skłodowska-Curie IF 2016

  12 kwietnia 2016 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Ogłoszono nowy konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Nowy portal EURAXESS

  Odświeżony wygląd strony internetowej i dodany system PARTNERING służacy poszukiwaniu partnerów do współpracy, to dwie główne cechy, którymi charakteryzuje się nowy portal EURAXESS. Adres pozostał ten sam (https://euraxess.ec.europa.eu/). Zachęcamy Państwa do odwiedzania i korzystania z tego źródła informacji. Usługi dostępne w ramach portalu są...

 • Konkurs na granty RISE 2017

  Otwarto nowy konkurs na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE). Wniosek może być złożony przez międzysektorowe konsorcjum zrzeszające min. 3 niezależne od siebie podmioty z 3 różnych krajów. Granty można realizowac przez okres maksymalnie 4 lat. Dofinansowanie może być wykorzystane na realizację wspólnych projektów...

 • Wznowiono konkurs na projekty ITN

  Informujemy, iż ponownie można składać wnioski na dofinansowanie projektów typu Innovative Training Networks (ITN), których celem ma być wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Instytucje zaangażowane w realizację grantów ITN mogą zaoferować młodym pracownikom naukowym (do 4 lat od ukończenia studiów) specjalistyczne...

 • Program współpracy doktoranckiej JRC

  Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) to inicjatywa Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Center - JRC) mająca na celu nawiązanie strategicznej współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, które nadają stopnie doktorskie. Celem CDP jest szkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii. Uprawnione do uczestnictwa w...

 • Trwa rekrutacja do programów Fulbrighta

  Ruszył nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stypendialnymi dla doktorantów i naukowców zebranymi i opublikowanymi przez Sieć Euraxess Services Centres in Poland.