Tag: "Staże"

 • Stypendia i staże oferowane przez Joint Research Centre (JRC)

  Wspólnotowe Centrum Badawcze posiada 7 instytutów naukowych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Wspólnotowe Centrum Badawcze utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach UE, w ramach...

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Stypendia Niemieckiej Fundacji DBU

  Program stypendialny umożliwia odbycie stażu (od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych. Głównym celem programu jest realizacja projektów, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Wnioski można składać do dnia 4 października 2010...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • 7 kwietnia 2011 r.

 • Zostań rezydentem EURIAS

  Do 31 maja 2011 r. Europejski Instytut Studiów Zaawansowanych (EURIAS) przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu w jednym z 14 Instytutów, które znajdują się w: Berlinie, Bolonii, Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Cambridge, Helsinkach, Jerozolimie, Lyonie, Nantes, Paryżu, Uppsalii, Wiedniu lub Wassenaar. Na rok akademicki 2012/2013, EURIAS przygotował: •...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stypendialnymi dla doktorantów i naukowców zebranymi i opublikowanymi przez Sieć Euraxess Services Centres in Poland.

 • Stypendia i staże habilitacyjne w Niemczech

  Niemieckie uniwersytety, instytuty badawcze oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie przyjmą naukowców na stypendia i staże habilitacyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektów badawczo-szkoleniowych "H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)". Granty MSCA umożliwiają sfinansowanie projektów habilitacyjnych we wszystkich dyscyplinach....

 • EURIAS Fellowships Programme

  19 kwietnia 2016 r. uruchomiony został nabór wniosków na zagraniczne staże naukowe w ramach EURIAS Fellowships Programme. Staż zrealizować można w jednym z kilkunastu instytutów naukowych współpracujących z programem. Organizatorzy pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem, podróżą oraz badaniami naukowymi. Dodatkowo, każdy stażysta otrzyma...

 • Nowy portal EURAXESS

  Odświeżony wygląd strony internetowej i dodany system PARTNERING służacy poszukiwaniu partnerów do współpracy, to dwie główne cechy, którymi charakteryzuje się nowy portal EURAXESS. Adres pozostał ten sam (https://euraxess.ec.europa.eu/). Zachęcamy Państwa do odwiedzania i korzystania z tego źródła informacji. Usługi dostępne w ramach portalu są...