Tag: "Kariera"

 • Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego

  Nowa wersja broszury informacyjnej (Warszawa, 2011 rok) dla naukowców zainteresowanych udziałem w projektach 7. Programu Ramowego: "Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych badaczy, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową w ramach projektów 7 PR: Pomysły, Ludzie,...

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • Oferta stypendialna DAAD dla Polaków

  Na stronie internetowej Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie (DAAD) zamieszczono nową ofertę stypendialną dla Polaków. Oferta stypendialna skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców (postdoc i z dłuższym stażem naukowym). Szczegółowe informacje na stronie DAAD > Stypendia dla...

 • 15 października 2010 r.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt: "Jak uzyskać europejski grant badawczy, praktyczne wskazówki udziału w 7 Programie Ramowym". Szkolenie odbędzie się 15 października 2010 r. w Lublinie (Chatka Żaka, "Mała scena" Ip., godz. 10:00 - 15:30).

 • Oferty pracy w instytutach JRC

  Instytuty Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) ogłosiły nabór pracowników. Poszukiwanych jest ponad 270 pracowników w siedmiu instytutach JRC: Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (Belgia); Instytucie Pierwiastków Transuranowych (Niemcy); Instytucie Energii (Holandia); Instytucie...

 • Marie Curie ITN

  Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - celem akcji jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej. Szczegółowe informacje o...

 • Marie Curie - granty intergracyjne dla naukowców

  O granty Marie Curie Career Integration Grants, mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy ("experienced researcher" - osoba, która posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego od chwili uzyskania tytułu magistra), w dowolnej dziedzinie naukowej, którym zaproponowano stałą pracę w instytucjach w krajach europejskich (kraje członkowskie UE...

 • Marie Curie IRSES

  Do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Marie Curie (program PEOPLE 7 Programu Ramowego) - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), czyli Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych. Celem projektów Marie Curie IRSES jest wzmocnienie współpracy naukowej poprzez wymianę pracowników między...

 • The Blaise Pascal Research Chairs

  "Międzynarodowe katedry Blaise Pascal" to program powołany przez rząd i region Ille-de-France. Do dnia 10 stycznia 2011 r. trwa nabór kandydatów ze wszystkich dziedzin naukowych. Każda katedra umożliwia naukowcom z zagranicy, posiadającym znaczny dorobek naukowy, prowadzenie prac badawczych przez okres 12 miesięcy w dowolnym ośrodku naukowym Ille-de-France....

 • Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

  Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW. Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego). Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie...

 • Laureatki L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2010

  10 grudnia 2010 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której 5 badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Każdego roku w ramach programu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przyznawane są 3 stypendia doktoranckie oraz 2 stypendia habilitacyjne. Na stronie...

 • Mobilność Plus - program MNiSW

  Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie...

 • Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

  W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440;...

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • Mobilność Plus

 • National Taiwan University oferuje programy dla naukowców z Polski

  W ramach międzynarodowej współpracy między National Taiwan University (NTU) i Europą Środkowo-Wschodnią dostępne są programy dla naukowców z Polski: 1) Sharing Precious Instrument Program; 2) Postdoctoral Fellowship & Postdoctoral Position Opening. Szczegółowe informacje o programach NTU znajdują się na stronie:...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

  1 maja ruszyła kolejna już edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach biologiczno-medycznych. W ramach konkursu stypendia otrzymają 3 doktorantki i 2 habilitantki. Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2011...

 • Oferty pracy dla naukowców

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 października 2011 r. ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", uczelnie mają obowiązek ogłaszania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe przepisy regulują, iż uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na: "stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stypendialnymi dla doktorantów i naukowców zebranymi i opublikowanymi przez Sieć Euraxess Services Centres in Poland.

 • Webinarium PolDoc dla doktorantów

  Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów (PolDoc) zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowych na webinarium pt.: "Strategia udanej kariery naukowej", które odbędzie się w środę 30 września br. o godz. 14:00. Dokładniejsze informacje o wydarzeniu zamieszczone zostały na stronie internetowej stowarzyszenia...

 • Forum Karier Naukowych

  Naukowców, członków środowisk akademickich oraz przedstawicieli otoczenia biznesowego uczelni zapraszamy do udziału w nowym, cyklicznym wydarzeniu pn.: "Forum Karier Naukowych". Celem tej inicjatywy jest wspieranie naukowców w zarządzaniu swoją karierą. Dla uczestników Forum przygotowano wystąpienia tematyczne, warsztaty, dyskusje oraz spotkania...

 • Rusza kampania informacyjna pt.: "Projekt Naukowiec"

  Sześć polskich organizacji rozpocznie niebawem kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z programu Horyzont 2020. W ramach przedsięwzięcia jesienią w sześciu polskich miastach...

 • Jak zdobyć logo HR Excellence in Research?

  Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji wdrażających przepisy "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października br. w Brukseli. W ramach wydarzenia pt.: Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the...