Tag: "Mobilność"

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • 30 września 2010 r.

  "Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - współpraca instytucji naukowych z sektorem przemysłowym"

 • Naukowy Meksyk 2011

  Program wspiera finansowo uzyskanie specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, prowadzenie badań, wyjazdy na staże i stypendia naukowe. Jednym z warunków jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. Wnioski będą przyjmowane przez Ambasadę Meksyku w terminie do 15 października br. Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie dostępnym pod adresem:...

 • Fundusz Stypendialny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego obejmuje: wizyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (ze stopniem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (czas trwania stypendium: od 6 do 24 miesięcy) oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski i Szwajcarii w celu przygotowania projektów...

 • The Blaise Pascal Research Chairs

  "Międzynarodowe katedry Blaise Pascal" to program powołany przez rząd i region Ille-de-France. Do dnia 10 stycznia 2011 r. trwa nabór kandydatów ze wszystkich dziedzin naukowych. Każda katedra umożliwia naukowcom z zagranicy, posiadającym znaczny dorobek naukowy, prowadzenie prac badawczych przez okres 12 miesięcy w dowolnym ośrodku naukowym Ille-de-France....

 • Oferta stypendialna DAAD dla Polaków

  Na stronie internetowej Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie (DAAD) zamieszczono nową ofertę stypendialną dla Polaków. Oferta stypendialna skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców (postdoc i z dłuższym stażem naukowym). Szczegółowe informacje na stronie DAAD > Stypendia dla...

 • Marie Curie ITN

  Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - celem akcji jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej. Szczegółowe informacje o...

 • Mobilność Plus - program MNiSW

  Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie...

 • Marie Curie IRSES

  Do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Marie Curie (program PEOPLE 7 Programu Ramowego) - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), czyli Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych. Celem projektów Marie Curie IRSES jest wzmocnienie współpracy naukowej poprzez wymianę pracowników między...

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

  Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami...

 • Marie Curie - granty intergracyjne dla naukowców

  O granty Marie Curie Career Integration Grants, mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy ("experienced researcher" - osoba, która posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego od chwili uzyskania tytułu magistra), w dowolnej dziedzinie naukowej, którym zaproponowano stałą pracę w instytucjach w krajach europejskich (kraje członkowskie UE...

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Marie Curie Fellowships

  Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa...

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • National Taiwan University oferuje programy dla naukowców z Polski

  W ramach międzynarodowej współpracy między National Taiwan University (NTU) i Europą Środkowo-Wschodnią dostępne są programy dla naukowców z Polski: 1) Sharing Precious Instrument Program; 2) Postdoctoral Fellowship & Postdoctoral Position Opening. Szczegółowe informacje o programach NTU znajdują się na stronie:...

 • TransCure International Fellowship Program

  Międzynarodowy program stypendialny - International Fellowship Program (IFP) TransCure, dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach działań Marie Curie Actions (COFUND, FP7) zaprasza do aplikacji osoby ubiegające się o szkolenia "post-doctoral" w ramach interdyscyplinarnej sieci badawczej. Tematyka badawcza: biophysics, pathophysiology, structural biology,...

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • The William Harvey International Translational Research Academy

  WHRI-ACADEMY to międzynarodowy program stypendialny dla doświadczonych naukowców w obszarze "health care" oraz "life sciences". Program jest współfinansowany przez działanie Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia przeznaczone są dla naukowców doświadczonych, tj. osób po doktoracie lub z...

 • The International Post doc Fellowship Programme in Plant Sciences

  Międzynarodowy program stypendialny dla naukowców w obszarze "plant sciences", dofiansowany w ramach działania Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND). Stypendia dla naukowców doświadczonych tzw. experienced researchers - osób po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem badawczym. Lista instytucji, w...

 • 26 marca 2015 r.

 • Nowy konkurs stypendialny w programie H2020

  12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Webinarium PolDoc dla doktorantów

  Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów (PolDoc) zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowych na webinarium pt.: "Strategia udanej kariery naukowej", które odbędzie się w środę 30 września br. o godz. 14:00. Dokładniejsze informacje o wydarzeniu zamieszczone zostały na stronie internetowej stowarzyszenia...

 • 11 lutego 2016 r.

 • Stypendia Marie Skłodowska-Curie IF 2016

  12 kwietnia 2016 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Nowy portal EURAXESS

  Odświeżony wygląd strony internetowej i dodany system PARTNERING służacy poszukiwaniu partnerów do współpracy, to dwie główne cechy, którymi charakteryzuje się nowy portal EURAXESS. Adres pozostał ten sam (https://euraxess.ec.europa.eu/). Zachęcamy Państwa do odwiedzania i korzystania z tego źródła informacji. Usługi dostępne w ramach portalu są...

 • Mobilność Plus

 • Rusza kampania informacyjna pt.: "Projekt Naukowiec"

  Sześć polskich organizacji rozpocznie niebawem kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z programu Horyzont 2020. W ramach przedsięwzięcia jesienią w sześciu polskich miastach...

 • Euraxess bada wpływ pandemii Covid-19 na pracę i mobilność naukowców.

  Poza ogromnym wpływem na zdrowie i dobrobyt, Covid-19 ma ogromny wpływ na badania naukowe. Ograniczenia związane z pandemią wpływają nie tylko na sposób pracy naukowców, ale także tworzą nowe bariery dla interakcji z partnerami, zapewnienia ciągłości finansowania prac badawczych, nawiązywania i prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej oraz...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stypendialnymi dla doktorantów i naukowców zebranymi i opublikowanymi przez Sieć Euraxess Services Centres in Poland.