Tag: "Euraxess"

 • Marie Curie Reintegration Grants

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla...

 • Konkursy w Programie Szczegółowym PEOPLE - stypendia Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE (projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Konkursy dotyczą stypendiów indywidualnych: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF, Europejskie stypendia wyjazdowe); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development...

 • Zostań rezydentem EURIAS

  Do 31 maja 2011 r. Europejski Instytut Studiów Zaawansowanych (EURIAS) przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu w jednym z 14 Instytutów, które znajdują się w: Berlinie, Bolonii, Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Cambridge, Helsinkach, Jerozolimie, Lyonie, Nantes, Paryżu, Uppsalii, Wiedniu lub Wassenaar. Na rok akademicki 2012/2013, EURIAS przygotował: •...

 • 26 maja 2011 r.

 • Human Resources Strategy for Researchers

  Komisja Europejska zaprasza instytucje do zaangażowania się w działania Institutional Human Resources Strategy Group. Działania obejmują udział w szkoleniu, a także wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment...

 • Logo HR dla MIBMK

  Komisja Europejska przyznała logo "HR Excellence in Research" dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Logo HR jest przyznawane przez KE instytucjom europejskim, które w swojej działalności kierują się zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Realizacja zasad...

 • EURAXESS Bus Roadshow

  W marcu bus EURAXESS przyjeżdża do trzech miast w Polsce: 14 marca do Poznania, 17 marca do Warszawy, a 18 marca do Wrocławia. EURAXESS Bus Roadshow to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji oraz europejską sieć EURAXESS - inicjatywę Komisji Europejskiej i państw należących do programu ramowego w zakresie badań i innowacji....

 • Europejskie wyróżnienie dla Instytutu Agrofizyki PAN

  Komisja Europejska przyznała Instytutowi Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research”. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wdrożenia w Instytucie wewnętrznych regulacji zgodnych z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników...

 • Logo HR trafia do Puław

  Komisja Europejska przyznała Instytutowi Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research”. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wdrożenia w Instytucie wewnętrznych regulacji zgodnych z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników...

 • Logo HR trafia do Puław

  Kolejne instytucje naukowe otrzymują europejskie logo „HR Excellence in Research”. Wśród nich znalazł się puławski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wdrożenia w Instytucie wewnętrznych regulacji zgodnych z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji...

 • Nowy portal EURAXESS

  Odświeżony wygląd strony internetowej i dodany system PARTNERING służacy poszukiwaniu partnerów do współpracy, to dwie główne cechy, którymi charakteryzuje się nowy portal EURAXESS. Adres pozostał ten sam (https://euraxess.ec.europa.eu/). Zachęcamy Państwa do odwiedzania i korzystania z tego źródła informacji. Usługi dostępne w ramach portalu są...

 • Euraxess bada wpływ pandemii Covid-19 na pracę i mobilność naukowców.

  Poza ogromnym wpływem na zdrowie i dobrobyt, Covid-19 ma ogromny wpływ na badania naukowe. Ograniczenia związane z pandemią wpływają nie tylko na sposób pracy naukowców, ale także tworzą nowe bariery dla interakcji z partnerami, zapewnienia ciągłości finansowania prac badawczych, nawiązywania i prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej oraz...