Tag: "FNP"

  • FNP: Rusza VI edycja programu TEAM

    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do programu TEAM. O granty ubiegać się mogą liderzy zespołów naukowych prowadzących prace badawcze w obszarach Bio, Info, Techno i zamierzający zatrudnić młodych badaczy: studentów po 3 roku studiów, doktorantów lub doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). ...

  • Program KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

    Program KOLUMB (Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie) umożliwia młodym naukowcom, którzy po doktoracie nie przebywali na długoterminowym stażu zagranicznym, wyjazdy na pobyty badawcze do ośrodków naukowych na całym świecie. Stypendia przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy. Po powrocie naukowcy mogą się ubiegać o granty wspomagające. Najbliższy...