Tag: "Współpraca"

 • 30 września 2010 r.

  "Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - współpraca instytucji naukowych z sektorem przemysłowym"

 • Dzień Informacyjny "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym" - Program "Możliwości"

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym działaniom na rzecz Współpracy Międzynarodowej (INCO) w 7 Programie Ramowym. Spotkanie pt.: "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym - Program Możliwości" odbędzie się w Warszawie, dnia 29 października 2010 r. Miesjce...

 • Fundusz Stypendialny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego obejmuje: wizyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (ze stopniem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (czas trwania stypendium: od 6 do 24 miesięcy) oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski i Szwajcarii w celu przygotowania projektów...

 • Konkurs na polsko-izraelskie granty badawcze

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych może być rozwijanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych w celu ich praktycznego zastosowania. Wnioski można składać do 15 listopada br. Szczegóły znajdą Państwo na stronach NCBiR.

 • Możliwość dołączenia do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 PR

  Istnieje możliwość dołączenia się do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 Programu Ramowego. Informacje dotyczą konkursu otwartego 27 września 2010 r., a odnoszą się do celów ICT zatytułowanego „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”. Konkurs, czyli możliwość dołączania trwa do 18.01.2011 r.,...

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Joint Technology Initiatives - Clean Sky, ENIAC - nowe konkursy

  Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (Joint Technology Initiatives) Clean Sky, ENIAC oraz ARTEMIS. JTI Clean Sky - "Czyste niebo" to partnerstwo o charakterze publiczno-prywatnym w dziedzinie transportu powietrznego. JTI Clean Sky:...

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Dzień informacyjny RPK Lublin

  22 września 2011 r. RPK Lublin zaprasza na dzień informacyjny nt: „Efektywna współpraca międzynarodowa podstawą sukcesu w 7 Programie Ramowym”. Więcej >>

 • Wymiana osobowa z Republiką Austrii

 • Ogólnie o 7 Programie Ramowym

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

  Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i...

 • KORANET

  W ramach programu KORANET (Korean scientific cooperation network with the European Research Area) trwa nabór wniosków w konkursie "Green Technologies". Do dnia 6 kwietnia 2012 r., godz. 15:00 GMT można składać wnioski dotyczące projektów w obszarze: - Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering,...

 • 22 września 2011r.

 • JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life"

  W ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) uruchomiono pierwsze działanie - Centrum Wiedzy (Knowledge Hub) DEDIPAC. Sieć wybranych grup badawczych i naukowców z 12 państw człnkowskich JPI (w tym Polska) będzie realizować wspólny, transdyscyplinarny i interdyscyplinarny program działań badawczych w celu lepszego zrozumienia...

 • 6 nowych krajów stowarzyszonych

  Komisja Europejska poinformowała, iż lista krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 powiększyła się o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię, Mołdawię oraz Serbię. Tym samym uczestnicy z ww. krajów traktowani są tak samo jak podmioty z krajów członkowskich UE. Źródło informacji: komunikat prasowy Komisji Europejskiej...

 • Zapraszamy na Dni Polskie w Kijowie

  Dni Polskie w Kijowie to duże wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej. Wydarzenie...

 • NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

  17 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. Artura Grottgera 2, odbędzie się konferencja pt.: "NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge". Zostanie ona poświęcona możliwościom współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie badań i innowacji. W trakcie konferencji odbędą się panele dyskusyjne, w których udział wezmą reprezentanci stanu...