Tag: "Granty"

 • ERC Advanced Grants 2009 - wyniki

  W ramach drugiego konkursu dla doświadczonych naukowców ERC AdG 2009, Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała finansowanie dla 236 projektów. Statystyki dotyczące konkursu ERC Advanced Grant call 2009 dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych.

 • Trzeci konkurs dla początkuących naukowców ERC Starting Grants 2010

  W ramach trzeciego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants 2010) złożono 2873 wnioski: 1205 - panel Physical Sciences and Engineering; 1029 - panel Life Sciences; 639 - panel Social Sciences and Humanities.

 • 15 października 2010 r.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt: "Jak uzyskać europejski grant badawczy, praktyczne wskazówki udziału w 7 Programie Ramowym". Szkolenie odbędzie się 15 października 2010 r. w Lublinie (Chatka Żaka, "Mała scena" Ip., godz. 10:00 - 15:30).

 • Konkurs dla młodych naukowców "Young Researcher Award 2010"

  Celem konkursu jest wybranie wybitnych dziesięciu młodych naukowców, przedstawicieli następujących dyscyplin naukowych: medycyna; technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna; fizyka i astronomia; chemia; inżynieria materiałowa; rolnictwo i biologia; nauki społeczne; nauka o środowisku; informatyka. Z tej grupy zostanie wyłonionych trzech laureatów...

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - konkurs 2010

  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) wspiera projekty w zakresie polsko-niemieckiej współpracy między środowiskiem naukowym obu krajów. Fundacja wspiera wspólne projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych, nauk ekonomicznych. Konkurs 2010 Obowiązujące priorytety...

 • Konkurs na polsko-izraelskie granty badawcze

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych może być rozwijanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych w celu ich praktycznego zastosowania. Wnioski można składać do 15 listopada br. Szczegóły znajdą Państwo na stronach NCBiR.

 • Nabór wniosków do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów: KOLUMB, TEAM, HOMING PLUS, POMOST. Szczegółowe informacje o programach, terminy składania wniosków i obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program KOLUMB (do1 marca 2011 r.):...

 • ERC Advanced Investigators Grant 2011

  Do dnia 6 kwietnia 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) w obszarze "Social Sciences and Humanities". Granty, ERC Advanced Investigators Grant 2011, wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców. O grant może się ubiegać...

 • Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

  Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW. Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego). Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie...

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW:...

 • Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą...

 • Konkursy NCN

  Do 17 czerwca 2011 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki o dofinansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych. Więcej informacji >>

 • Konkursy NCN

 • Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

  W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440;...

 • Program "Wsparcie na uzyskanie grantu"

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach pierwszej edycji programu: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. w projektach 7 Programu Ramowego UE (7 PR). W programie mogą uczestniczyć...

 • Marie Curie - granty intergracyjne dla naukowców

  O granty Marie Curie Career Integration Grants, mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy ("experienced researcher" - osoba, która posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego od chwili uzyskania tytułu magistra), w dowolnej dziedzinie naukowej, którym zaproponowano stałą pracę w instytucjach w krajach europejskich (kraje członkowskie UE...

 • Konkurs Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy. Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej...

 • Program "Iuventus Plus"

 • Granty ERC dla naukowców

  O granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC, zarządza programem szczegółowym IDEAS w ramach 7 Programu Ramowego UE) mogą się ubiegać badacze w dowolnej dziedzinie naukowej, bez względu na wiek i narodowość, ale posiadający dorobek od co najmniej 2 do maksymalnie 12 lat po doktoracie. Konkurs podzielony jest na panele tematyczne, w...

 • Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

  Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub...

 • IDEAS - najnowsze konkursy

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała kolejne konkursy w ramach programu szczegółowego IDEAS 7 Programu Ramowego UE. Granty synergii (ERC Synergy Grant) - granty dla dotychczasowych laureatów ERC umożliwiające wprowadzenie działań komplementarnych, pomiędzy realizowanymi już projektami, mogących skutkować przełomowymi...

 • Granty ERC dla doświadczonych naukowców

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) przyjmuje wnioski o granty w ramach programu IDEAS 7 Programu Ramowego UE. ERC Advanced Investigators Grant - dla naukowców dowolnej narodowości, bez względu na wiek, istotny dorobek - co najmniej 10-letni, w dowolnej dziedzinie naukowej. Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6): 11 kwietnia...

 • Projekty Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia...

 • 7 kwietnia 2011 r.

 • Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

  Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest...

 • "Wsparcie na uzyskanie Grantu" 2012

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła drugą edycję programu: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. w projektach 7 Programu Ramowego UE (7 PR). W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy,...

 • Zapowiedź nowych konkursów NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi we wrześniu nabór wniosków do Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Celem tej inicjatywy jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez jednostki naukowe z obydwu krajów. Wsparcie finansowe programu obejmie projekty dotyczące następujących...

 • Program Ideas Plus

  MNiSW ogłosiło konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Ideas Plus. Do konkursu Ideas Plus można zgłaszać projekty badawcze obejmujące zadania badawcze lub ich część, które wcześniej zostały zgłoszone do udziału w konkursach Programu IDEAS (POMYSŁY) 7 Programu Ramowego UE - granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W konkursie Ideas Plus...

 • Program LIFE+

  Komisja Europejska ogłosiła 13 marca zaproszenie konkursowe w ramach programu LIFE+. Program LIFE+ wspiera wyłącznie projekty w dziedzinie badań nad środowiskiem i składa się z trzech komponentów: Nature and biodiversity Environment policy and governance Information and communication. Termin zgłaszania aplikacji upływa z dniem 26 września 2012...

 • "Granty na granty" edycja 2012

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty ma granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" w 2012 r. "Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w...

 • EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

  Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów: - Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html - Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html -...

 • Odświeżony Euraxess

  Informujemy, iż internetowy serwis Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców EURAXESS otrzymał nową szatę graficzną. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

 • Chorwackie stypendia Marie Curie

  Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem....

 • Otwarty konkurs w 7 PR

  Komisja Europejska przyjmuje wnioski na projekty finansowane ze środków 7 Programu Ramowego: FP7-2013-ICT-FI - konkurs dla międzynarodowych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie wdrażania technologii ICT przez określone kategorie przedsiębiorców. Termin składania wniosków trwa do 10 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują...

 • ERC Starting Grants

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • ERC Consolidator Grants

  Ogłoszono kolejny konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi, którzy stopien naukowy doktora uzyskali od 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • 26 marca 2015 r.

 • Nowy konkurs stypendialny w programie H2020

  12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Finansowanie badań w zakresie dziedzictwa kulturowego

  Europejska platforma dziedzictwa kulturowego oferuje bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej w ramach projektu pn.: "Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage" (IPERION CH). Oznacza to, iż naukowcy nie tylko otrzymają możliwość skorzystania z najwyższej klasy laboratoriów, lecz także otrzymają zwrot kosztów...

 • Współpraca w Indiami

  Informujemy, iż Unia Europejska finansuje ze środków programu Horyzont 2020 projekt wspierający współpracę badawczą z Indiami w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Za realizację projektu pn: "Technological Eco-Innovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils" (TECO) odpowiadają: Italian National Research Council (CNR) oraz National...

 • Webinarium PolDoc dla doktorantów

  Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów (PolDoc) zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowych na webinarium pt.: "Strategia udanej kariery naukowej", które odbędzie się w środę 30 września br. o godz. 14:00. Dokładniejsze informacje o wydarzeniu zamieszczone zostały na stronie internetowej stowarzyszenia...

 • Konkurs na granty MS-C COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków, których celem będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów ludzkich i działająca na rzecz badań i innowacji. Warunkiem...

 • Stypendia Marie Skłodowska-Curie IF 2016

  12 kwietnia 2016 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie. W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w...

 • Konkurs na granty MSCA COFUND

  Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie – COFUND. Celem projektów będzie dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych programów stypendialnych. Wniosek może złożyć samodzielnie uczelnia wyższa, instytut badawczy, przedsiębiorstwo a także inna instytucja zainteresowana rozwijaniem zasobów...

 • Trwa nabór wniosków do ERC Starting Grants 2017

  Ogłoszony został nowy konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Z wnioskami mogą występować badacze posiadający stopień naukowy doktora od co najmniej 2 lat lecz nie dłużej niż 7 lat. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza...

 • Sukces firmy Cyberbajt Tadeusz Nowak z Zamościa

  Poznaliśmy wyniki ostatniego konkursu Komisji Europejskiej na realizację projektów w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP. Dofinansowanie otrzyma 176 projektów, w które zaangażowane są 184 małe i średnie przedsiębiorstwa z 28 krajów Europy. Na realizację innowacyjnych projektów przeznaczono prawie 9 milionów euro. Każda z firm uzyskała grant w...

 • Zbliża się termin składania wniosków na granty ERC

  Przypominamy, że termin składania wniosków na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) upływa 9 lutego 2017 roku. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie pracownicy naukowi od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata i chcący wzmocnić swoją pozycję naukową w dowolnej dziedzinie wiedzy. Największe szanse na uzyskanie grantu będą miały...

 • Granty na granty - MNiSW poszukuje ekspertów

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także w tym roku wspiera przygotowanie wniosków projektowych, które polskie instytucje naukowe zamierzają zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. Konkurs "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii...

 • "Granty na granty - promocja jakości II"

 • "Granty na eurogranty" - konkurs PARP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła konkurs na granty dla przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie z programów europejskich. Grant z PARP może pokryć koszty przygotowania wniosku projektowego, składanego do jednego z programów Unii Europejskiej, tj.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Wnioskodawcą...

 • Programy NCN

 • PARP: "Granty na eurogranty" dla przedsiębiorców

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła konkurs na granty dla przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie z programów europejskich. Grant z PARP może pokryć koszty przygotowania wniosku projektowego, składanego do jednego z programów Unii Europejskiej, tj.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Wnioskodawcą...