Tag: "NCBiR"

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Pierwszy konkurs INNOTECH-u

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) uruchamia nabór wniosków na projekty badawcze i rozwojowe w ramach Programu INNOTECH. Warunkiem udziału w programie jest prowadzenie badań naukowych lub działań mających na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług mających pozytywne oddziaływanie na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki....

 • Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres". W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming...

 • Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

  W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres: climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency), sustainable economies and resources (environmental technologies, water...

 • Konkurs ERA-NET PLUS OLAE+

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET PLUS OLAE+ dotyczy obszaru: "Organic Large Area Electronics". Konkurs ma charakter dwuetapowy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (partner projektu) będzie finansować polskie podmioty uczestniczące w projekcie. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012 r. (13:00 CET). Szczegółowe zasady udziału,...

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

  W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine". Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals). Szczególowe...

 • KORANET

  W ramach programu KORANET (Korean scientific cooperation network with the European Research Area) trwa nabór wniosków w konkursie "Green Technologies". Do dnia 6 kwietnia 2012 r., godz. 15:00 GMT można składać wnioski dotyczące projektów w obszarze: - Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering,...

 • ERA-NET Bioenergy - konkurs

  W ramach przedsięwzięcia ERA-NET Bioenergy ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt.: "Biogas and Energy Crops. Innovations in biogas production and sustainable biomass for energy purposes". Konkurs dotyczy następujących tematów: - Innovative biogas production. Focal points include e.g. pre-treatment technologies, unexploited substrates,...

 • ERA-NET IB - konkurs

  W ramach programu ERA-NET IB ("Towards an ERA in Industrial Biotechnology") ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu to: "Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach." Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa do dnia 30 kwietnia 2012 r. Szczegółowe zasady udziału w konkursie,...

 • ERA-NET Transport II

  W ramach projektu ERA-NET Transport II ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w temacie "STEPPING STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable". Konkurs ma charakter jednoetapowy. Wnioski mozna składać do dnia 7 czerwca 2012 r., godz. 16:00 CET. Szczegółowe zasady udziału, tematyka konkursu i dokumenty...

 • JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life"

  W ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) uruchomiono pierwsze działanie - Centrum Wiedzy (Knowledge Hub) DEDIPAC. Sieć wybranych grup badawczych i naukowców z 12 państw człnkowskich JPI (w tym Polska) będzie realizować wspólny, transdyscyplinarny i interdyscyplinarny program działań badawczych w celu lepszego zrozumienia...

 • Konkurs ERA-Net Transport

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach ERA-NET Transport III „Future vehicle technologies”, „Traveller of the Future”. Nabór wniosków trwa do 4 listopada 2013 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.transport-era.net/ oraz http://tinyurl.com/bqjshqx

 • II Lubelskie Dni MŚP

  Politechnika Lubelska i Lubelska Fundacja Rozwoju, w ramach działalności w projekcie Enterprise Europe Network, zapraszają do udziału w drugiej edycji „Lubelskich Dni MŚP”, która odbędzie się w dniach 20 - 27 marca 2015 r. Szczególnej uwadze polecamy udział w seminarium, które odbędzie się 27 marca br. (piatek) w Auli III Wydziału Mechanicznego...

 • Konkurs ERA-NET Transport III

  Do 2 października br. można składać wnioski w ramach inicjatywy ERA-NET Transport III na projekty w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw. W szczególności tematyka projektów powinna obejmowac następujące zagadnienia: cross-border freight transport corridors, hub development, urban / last mile logistics, organisational innovations and new business...

 • Konkurs dotyczący przetwórstwa żywności

  Do 15 lipca br. można składać wnioski w ramach inicjatywy JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life) Joint Action Food Processing for Health na projekty z zakresu przetwórstwa żywności. W szczególności tematyka projektów powinna obejmowac następujące zagadnienia: food processing for matrix stability and controlled...

 • Konkurs w obszarze biotechnologii przemysłowej

  Trwa konkurs w ramach akcji "ERA-NET Industrial Biotechnology 2" poświęcony prowadzeniu badań w zakresie biotechnologii przemysłowej. Zwycięskie projekty polskich zespołów naukowych zostaną sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczyło na ten cel kwotę 500 000 euro. Więcej informacji o szczegółach naboru...

 • Nabory wniosków w ramach akcji ERA Net

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, iż trwa obecnie nabór wniosków projektowych w ramach akcji ERANet-LAC oraz ERA-NET Solar. Są to przedsięwzięcia międzynarodowe, w których NCBiR pełni rolę uczestnika. Dzięki temu polskie instytucje mają możliwość składania wniosków badawczych w konkursach tych akcji a NCBiR zapewni finansowanie udziału...

 • Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

  Polscy naukowcy wraz z partnerami zagranicznymi mogą przystępować do konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: - ECSEL Joint Undertaking: konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Wnioski składa się dwuetapowo: najpierw wnioski uproszczone (do 24 maja br.) a...