Tag: "ICT"

  • Możliwość dołączenia do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 PR

    Istnieje możliwość dołączenia się do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 Programu Ramowego. Informacje dotyczą konkursu otwartego 27 września 2010 r., a odnoszą się do celów ICT zatytułowanego „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”. Konkurs, czyli możliwość dołączania trwa do 18.01.2011 r.,...