Tag: "ERA-NET/ERA-NET+"

 • Konkurs w ramach projektu ERA-Net E-Rare-2

 • Konkurs w ramach projektu Electromobility+ (EN+)

 • Konkurs Era-Net MATERA

 • Konkurs w ramach projektu ERA-NET MNT II

 • Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

 • Konkurs w ramach Era Net Neuron

 • Konkurs na międzynarodowe projekty w ramach ERA-NET Nupnet

 • Konkurs ERA.Net RUS

 • Konkurs ERA-NET CHIST ERA

  Konkurs w ramach przedsięwzięcia ERA-NET CHIST ERA obejmuje następujący zakres tematyczny: "From Data to Knowledge" oraz "Green ICT, towards Zero Power ICT". Wnioski, w języku angielskim, można składać do dnia 17 stycznia 2012 r., godz. 17:00. Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokuemnty aplikacyjne znajdują się na stronie:...

 • Konkurs ERA-NET E-Rare

  W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie. Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia...

 • ERA-NET Bioenergy - konkurs

  W ramach przedsięwzięcia ERA-NET Bioenergy ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt.: "Biogas and Energy Crops. Innovations in biogas production and sustainable biomass for energy purposes". Konkurs dotyczy następujących tematów: - Innovative biogas production. Focal points include e.g. pre-treatment technologies, unexploited substrates,...

 • ERA-NET IB - konkurs

  W ramach programu ERA-NET IB ("Towards an ERA in Industrial Biotechnology") ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu to: "Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach." Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa do dnia 30 kwietnia 2012 r. Szczegółowe zasady udziału w konkursie,...

 • ERA-NET Transport II

  W ramach projektu ERA-NET Transport II ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w temacie "STEPPING STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable". Konkurs ma charakter jednoetapowy. Wnioski mozna składać do dnia 7 czerwca 2012 r., godz. 16:00 CET. Szczegółowe zasady udziału, tematyka konkursu i dokumenty...

 • Konkurs ERA-Net Transport

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków w ramach ERA-NET Transport III „Future vehicle technologies”, „Traveller of the Future”. Nabór wniosków trwa do 4 listopada 2013 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.transport-era.net/ oraz http://tinyurl.com/bqjshqx

 • Konkurs ERA-NET Transport III

  Do 2 października br. można składać wnioski w ramach inicjatywy ERA-NET Transport III na projekty w dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw. W szczególności tematyka projektów powinna obejmowac następujące zagadnienia: cross-border freight transport corridors, hub development, urban / last mile logistics, organisational innovations and new business...

 • Konkurs w obszarze biotechnologii przemysłowej

  Trwa konkurs w ramach akcji "ERA-NET Industrial Biotechnology 2" poświęcony prowadzeniu badań w zakresie biotechnologii przemysłowej. Zwycięskie projekty polskich zespołów naukowych zostaną sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczyło na ten cel kwotę 500 000 euro. Więcej informacji o szczegółach naboru...

 • Nabory wniosków w ramach akcji ERA Net

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, iż trwa obecnie nabór wniosków projektowych w ramach akcji ERANet-LAC oraz ERA-NET Solar. Są to przedsięwzięcia międzynarodowe, w których NCBiR pełni rolę uczestnika. Dzięki temu polskie instytucje mają możliwość składania wniosków badawczych w konkursach tych akcji a NCBiR zapewni finansowanie udziału...

 • ERA-NET: dzień informacyjny dla nauk społecznych

  27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET: NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL) oraz ERA-NET Smart Urban Futures: Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage, New...