Tag: "Konsultacje"

 • Konsultacje: Zielona Księga w sprawie przyszłych wspólnych ram strategicznych UE w zakresie finansowania badań i innowacji

  Dnia 9 lutego 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę, w której proponuje istotne zmiany w UE w zakresie finansowania badań i innowacji. Proponowane zmiany, zostaną wprowadzone w budżecie UE po 2013 roku. Do dnia 20 maja 2011 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie, sugestie od zainteresowanych osób i organizacji. Zielona Księga (Green...

 • Konsultacje Europejskiej Przestrzeni Badawczej

  Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej w okresie do 30 listopada br. Zadaniem publicznych konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat głównych przeszkód, które należy zniwelować w celu osiągnięcia dobrego funkcjonowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA). KE zaprasza do...

 • Intelligent Energy Europe

  Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu Intelligent Energy Europe (IEE). Grupa docelowa: władze publiczne, władze państw członkowskich, organizacje prywatne, stowarzyszenia branżowe, MŚP, obywatele, organizacje konsumenckie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne. Policy field(s): Sustainable energy, Renewable Energy,...

 • Kariera naukowa w Europie - ankieta KE

  Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej barier związanych z rozwojem kariery naukowców w Europie. Pytania zostały wypracowane przez grupę naukowców z różnych krajów wybranych przez Komisję Europejską jako „Voice of the Researchers” w celu konsultowania kwestii wpływających na kariery naukowców...

 • Konsultacje społeczne Programów Pracy 2016-2017

  Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne programów pracy na lata 2016-2017. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania wszelkich uwag i opinii w wybranych obszarach programowych.

 • Konsultacje programu pracy H2020 "Klimat"

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce". Planowane działania będą realizowane w latach 2018-2020 i koncentrować się będą na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach foresight. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich...

 • Science with and for Society - konsultacje społeczne

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przygotowania kolejnego programu pracy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (Science with and for Society). Działania w ramach tego obszaru realizowane będą w latach 2018-2020. Szczegóły dot. konsultacji, dokumenty, będące ich przedmiotem oraz formularz znajdują sie na stronach KE pod...

 • Podziel się opinią o programie H2020

  Komisja Europejska prowadzi okresową ocenę programów Horyzont 2020 i Euratom. Swoją opinię o ich funkcjonowaniu można wyrazić poprzez wypełnienie kwestionariuszy internetowych: - dla programu Horyzont 2020 pod adresem: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm - dla programu Euratom pod adresem:...

 • Konsultacje publiczne programu EURATOM 2021-2025

  Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach, mających określić przyszły kształt Programu Euratom, na lata 2021-2025. Kwestionariusz można wypełnić on-line do dnia 16 lutego 2018r., pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25

 • Jaka będzie nowa definicja MŚP?

  Komisja Europejska zamierza wprowadzić zmiany w definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Jednakże zanim do tego dojdzie, przeprowadzone zostaną konsultacje z przedsiębiorcami. Dostępność wielu instrumentów finansowych uzależniona jest od tego, czy dana firma posiada status MŚP. Dlatego tak ważne jest by przedsiębiorcy zainteresowani korzystnym ukształtowaniem...

 • 27-28 czerwca 2019 r.